Kaxig – eller osäker?

FRÅGA Jag är en 60-pluskvinna som ser på mig själv som glad och lagom kaxig. Jag arbetar inom sjukvården och tror mig om att ha en ganska hög status på min klinik. Jag känner mig omtyckt och har tillfrågats om jag vill bli chef.

Tyvärr har min självbild ändrats sedan en kollega sa att jag verkar osäker. Jag funderade inte så mycket mer över det tills jag fick höra samma sak från en anhörig. Deras uttalanden tynger mig. Vad tror du att det är de ser hos mig? Och varför blir jag så berörd? Jag känner mig faktiskt mer osäker nu!

Velpottan

 

PER Det är som att formen på ditt brev stämmer med innehållet. Du börjar med att beskriva dig själv som en kompetent person som är  ”kaxig, lugn och glad” för att sedan avsluta med signaturen Velpottan! Jag har inte så mycket att gå på men jag undrar över hur två utslängda kommentarer kunnat rucka din balans så mycket.

Kanske fick du inte så mycket att gå på ifråga om vad de menade. Osäker på vad och i vilka sammanhang? Ändå tycks det ha påverkat din bild av dig själv. Som om de fått syn på egenskaper hos dig som skulle vara verkligare än de som du själv använder. Men jag tror inte att någon egentligen är på det ena eller andra sättet. Det gäller även dig, du är knappast antingen kaxig eller osäker.

Vi använder alldeles för ofta ett antingen-eller-tänkande, fast verkligheten snarare är både-och. Dessutom behöver ju inte osäkerhet vara något negativt. Att vara osäker ibland är ju faktiskt bättre än att
jämt vara tvärsäker.