Kommer jag inte ens få laglotten?

FRÅGA Min far är omgift sedan 25 år. De har inga gemensamma barn, och hans fru har inga från tidigare förhållanden. Han och hans fru har ett äktenskapförord där hon äger allt, aktier, obligationer, bilen samt allt lösöre.

De har också upprättat ett testamente, där den som överlever den andre skall med äganderätt ha all den avlidnes kvarlåtenskap. Som jag tolkar det, kommer jag (särkullbarn) inte ärva någonting efter min far, inte ens laglotten.

Min far äger ju ingenting. Det sägs ju att man inte kan ta bort laglotten. Kan det vara möjligt, eller finns det något jag kan göra.

Det måste finnas många som är i samma sits som jag. Mycket tacksam för svar.
Yvonne

BIRGITTAS SVAR Försöken att göra sina barn arvlösa är inte ovanliga. Tricken är många. För alla föräldrar älskar inte sina barn… eller omvänt. Att älska ett arv är nog desto vanligare.
Det finns många som ser sin arvsrätt smulas sönder av föräldrar som lägger stor möda på att även ”skilja sig” från sina barn från en tidigare relation.
Arv, den sedvanerätten, är djupt rotad i vår kultur.

Och när den urgamla rätten ser ut att kränkas, ja då blir det ett liv och ett kiv, ofta med rättsligt efterspel.
Problemet är att den som känner sig kränkt och förbigången har svårt at hävda sin rätt. Det är dyrt att anlita advokat och en rättsprocess kan kosta stora pengar. Utan egna pengar på fickan drar sig många därför att gå till domstol.

Många som vill hävda sin rätt till åtminstone sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott, vet inte heller hur man ska gå tillväga.

Det finns något som kallas laglottskränkning. Det vill säga när en förälder gör allt den kan för att bröstarvingarna, de egna barnen, inte får ärva ett skvatt. Det finns många metoder:
• Att skriva över allt man äger och har på sin äkta hälft. Som gåva och enskild egendom som ”säkras” med testamente.
• Eller så kan det ske via en metodiskt förmögenhets- och värdeöverföring och genom gåvor under lång tid.

Det skulle vara intressant att få veta om svensk rättsordning accepterar att tidsmässigt utsträckta förmögenhets-överföringar kan tillåtas utan att det strider mot lagen. I så fall är det lagliga skyddet mot lagslottskränkning bara en cynisk illusion.

Men det kan finnas en praktisk lösning som kan rädda ett arv. Lösningen stavas hemförsäkring med rättskydd. Har du en sådan? I en hemförsäkring ingår ett rättsskydd som bekostar vissa legala processer. Bland annat laglottskränkning.

Att utnyttja rättsskyddet i en hemförsäkring kan kanske bidra till att säkra sin laglott.
På Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, webbadress bankforsakring.konsumenternas.se, kan du läsa mer om rättsskydd i hemförsäkringar.