Krävs det dokumentation på förtida arv?

FRÅGA Om en gåva given i livstid ska räknas som förskott på arv, måste det dokumenteras i testamente, eller räcker det att efterlevande uttrycker det som vilja ?

Bonusmamman

BIRGITTA Tydlighet, klara besked och korrekt formulerade juridiska dokument är alltid bäst. Allt för att undvika tvist och bråk om vad som egentligen gäller. I synnerhet i så känsliga ämnen som arv. Om gåva under livstid INTE ska bedömas som förskott på arv till en bröstarvinge måste man skriva ett gåvobrev som tydligt anger att gåvan INTE utgör förskott på arv. Utan detta dokument utgör gåvan (stor sådan) förskott på arv. Detta bör också dokumenteras i ett testamente. 

Men se upp. Skulle denna gåva på något sätt kränka syskons laglott?
Ja då kan den bli föremål för en rättstvist.