Mammas pension räcker inte – ska jag köpa hennes lägenhet?

FRÅGA Min mamma är i stort behov av pengar, hennes pension räcker inte till. Vi har pratat om att jag ska köpa hennes lägenhet som ett slags arvsplanering, och att hon får bo kvar där livet ut. Vad är rimligt att betala? Min mamma är i 70-årsåldern. 

BIRGITTA Det finns sannolikt ett bättre alternativ. Det finns pengar att söka som hundratusentals pensionärer missar, som ekonomiskt tillskott till en klen inkomst. Det handlar om det bostadstillägg som pensionärer med låg pension och endast liten eller ingen förmögenhet kan ha rätt till.

Gränsen går vid en förmögenhet/tillgångar, i kontanter eller värdepapper, på drygt 100 000 kronor. Värdet på egen bostadsrätt eller eget hus räknas inte in i bedömningen. Bostadstillägget hanteras av Pensionsmyndigheten, tel 0771-77 67 76, är skattefritt och betalas ut med maximalt drygt 5 000 kr/månad.  

Skulle ni ändå välja att du köper lägenheten, bör ni låta två oberoende mäklare göra var sin värdering. 

Skulle din mamma sälja sin lägenhet kommer hon troligen långt över förmögenhetsgränsen för rätten till bostadstillägg. Ni bör också utreda skattekonsekvenserna för din mamma i och med förmånen att bo kvar i lägenheten. En försäljning av din mammas lägenhet utlöser också en kapitalvinstskatt på 22 procent av nettovinsten. Ni måste få klartecken från bostadsrättsföreningen att du tar över som ägare, och din mamma bor kvar. En försäljning kan alltså bli en belastning, i stället för en lösning. 

Ett alternativ kan vara att hon själv säljer lägenheten och försöker hitta ett billigare boende. Mitt råd: Anlita jurist och analysera alternativen och se vad som gynnar er mamma bäst. Och du, 70 år är faktiskt ingen ålder i dag. Din mamma har statistiskt sett väldigt många år framför sig.