Måste jag skriva testamente när två av barnen bor i Norge?

FRÅGA Har fyra barn, varav två bor i Norge sedan 15 år. Ärver mina fyra barn lika efter mig utan att jag behöver skriva ett testamente?

Ingrid

BIRGITTA Du bor, har din hemvist, i Sverige. Därmed gäller svensk lag. Det vill säga ärvdabalken. Det betyder att alla fyra barnen har samma arvsrätt, oavsett norsk lagstiftning. Men du bör ändå säkra din vilja genom att skriva ett testamente där du tydligt klargör att dina barn ska ärva dig enligt svensk lag. Därmed har du gjort vad som formellt kallas ett lagval.

Du kan ju också formulera hur du vill att ditt arv ska fördelas mellan syskonen. Allt som kan underlätta och motverka eventuella framtida arvstvister är av godo.

I ditt testamente kan du med fördel även göra ett tillägg att du vill att arvet efter dig ska utgöra barnens enskilda egendom och även det som kommer i dess ställe, exempelvis om barnen säljer ärvda aktier eller köper ett hus för ärvda pengar så blir även denna egendom och tillgångar enskild egendom. Men det kan man så klart inte veta i förväg och det kan man så klart inte heller skriva i ett testamente eftersom: ”det som kommer i dess ställe” blir enskild egendom enligt lag.

Men obs! Det gäller för arvtagaren själv att hålla koll på vart den enskilda egendomen tar vägen och förvandlas under årens lopp så att den inte råkar hamna på det gemensamma hushållskontot. Hur det förhåller sig med enskild egendom eller motsvarande enligt norsk lag vid en skilsmässa blir en sekundär fråga för dina ”Norgebarn” att reda ut. Vad det gäller arvsskatt i Norge så avskaffades den 2014. I Sverige är den avskaffad sedan december 2004.