Måste man påminna om man inte fått faktura?

FRÅGA Har man någon juridisk skyldighet att påminna en firma om att skicka räkning efter utförd tjänst?
Tack

SVAR: Nix. Det åligger firman att ta betalt. Men företaget kan komma tillbaka efter ganska lång tid och avkräva dig betalning. Kvitton och fakturor är bra att ha i behåll. Har du en skuld? Varför inte göra rätt för dig nu, i stället för risken att bli ihågkommen senare?

En näringsidkares fordran på en konsument preskriberas inom tre år. Har det gått mer tid är man inte skyldig att betala. I preskriptionslagens 2 § står ”tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.”

Birgitta Piper