Måste min dotter betala sin sambos skulder?

FRÅGA  Tack för dina utmärkta råd i tidningen M. I nr 10/2011 gav du rådet att inte flytta ihop med någon med stora skulder, då reglerna i sambolagen och i utsökningsbalken inte stämmer så bra överens. Om jag fattat dig rätt så vägs båda parternas inkomster ihop när Kronofogden ska räkna ut hur mycket den skuldsatte ska betala på sin inkomst och att den som då tjänar mer får bidra mest till de gemensamma hushållsutgifterna även om skulderna tillhör den andra parten, alltså får vara med och betala av den andras skulder.

Min fråga är: Gäller samma sak även om de sammanboende har skrivit samboavtal (där de avtalar bort sambolagen)? Hur blir det om båda tjänar ungefär lika mycket när de flyttar ihop och vad sker om den som har skulderna plötsligt blir arbetslös?

Tacksam för ett snabbt svar då min dotter (som i dag tjänar mer) planerar att flytta ihop med en man som krävs på en skuld på 400.000 av Kronofogden).
De planerar att skriva samboavtal.
Margareta

BIRGITTA  Ja, båda parternas inkomster vägs samman. Det hjälper inte att skriva samboavtal. Samboavtalet binder samboparterna, men har ingen påverkan på borgenärs rätt till betalning för en skuld. Detta gäller alltså hennes inkomst. Men din dotter bör se till att hennes egendom skyddas från eventuell utmätning för hans skulder. Hon måste kunna bevisa att så kallad utmätningsbar egendom är hennes personliga egendom.

Bodil Hallin, som är familjeekonom på Ikea och som tidigare varit kommunal budgetrådgivare i många år, ger ett exempel: Om inkomsterna tidigare varit fördelade 50/50 och mannen, som har skulder, får minskad inkomst utgår Kronofogden från att dottern i större utsträckning ska bidra till de gemensamma hushållskostnaderna. Det innebär att Kronofogden kanske kan fortsätta att utmäta lika mycket från mannen varje månad. Mannen får alltså mindre pengar att röra sig med från en redan mycket låg nivå. Det påverkar dottern som då får bidra med mer pengar till hushållet.

Kronofogden skriver så här på sin webbplats kronofogden.se
”En skuld skrivs inte över från en person till en annan. Däremot kan det påverka dig om din partner har skulder hos oss. Om din make/maka/sambo har löneutmätning kommer Kronofogden att ta hänsyn till dina inkomster och vissa utgifter vid beräkning av det belopp som ska utmätas. Det innebär alltså att ni tillsammans får mindre pengar att röra er med. Löneutmätning kan dock aldrig ske i din inkomst för den andres skulder. Om det blir aktuellt med en utmätning av egendom, anses personen som har skulder vara ägare till de saker som finns i er gemensamma bostad. För att undvika utmätning av något som tillhör dig, måste du kunna styrka att det är din egendom. Exempel på egendom som kan vara utmätningsbar är t.ex. hemelektronik och antikviteter.
Viss egendom i en bostad är undantagen från utmätning. Möbler, husgeråd och annan utrustning i den mån den är nödvändig för ett hem och dess skötsel får inte utmätas.”

Mitt tips: Kontakta Kronofogden så att din dotter och hennes blivande sambo får veta exakt hur det ser ut i deras fall.
Det finns en annan fallgrop att tänka på. Vid en separation kan den som är utan skuld få betala den andres skuld. Vid en separation får den skuldtyngda dra av sina egna tillgångar innan eventuellt överskott går till delning. Blir det inget överskott i den skuldsattas uträkning delas enbart den andras nettotillgångar. I praktiken betyder det att den som är skuldfri får betala för den andras skulder. Har man planer på att leva med någon med stora skulder är det mycket viktigt att man tar sakkunnig jurist till hjälp för att skydda sin egendom.