Måste mina syskon betala mina skulder?

FRÅGA Jag har skulder på lån, kreditlån och banklån. Vad händer när jag dör? Jag har sex syskon och min mor. Jag är ogift, har ingen sambo och bor i lägenhet. Sedan har vi syskon två stycken jordbruksfastigheter ihop. Vad händer? Får mina syskon betala mina skulder om jag dör? 

Roland

 

BIRGITTA Man ärver inte skulder. Ingen är skyldig att betala någon annans skulder i ett dödsbo.
I princip.
Men svaret på din fråga kan ändå bli ett ja. För indirekt kommer dina syskon med stor sannolikhet att tvingas punga ut med pengar för att täcka dina skulder. Värdet av den sjundedel som du äger i de två fastigheterna kan ju användas för att betala dina skulder. Och hur får man loss pengarna? Fordringsägarna kan med stöd av samäganderättslagen tvinga fram en försäljning av en eller båda fastigheterna. Vill dina syskon inte sälja måste de få fram likvida medel på annat sätt, antingen genom lån eller eget sparkapital. Därmed får de ändå ansvara för dina skulder. Men självklart bara upp till det belopp som motsvarar värdet på din andel
i fastigheterna. Vad man generellt kan göra för att förhindra att hamna
i liknande situationer är att i god tid teckna en grupplivförsäkring.

Jag vet inte hur gamla du och dina syskon är, men åldersgränsen för att få teckna en livförsäkring ligger ofta under 55 år.