Min bror ska skiljas – är vårt arv i fara?

FRÅGA Min bror ska skiljas och hans fru har lånat cirka 2,5 miljoner kronor av sin far till sitt företag. Makarna har inget äktenskapsförord och företaget står enbart på henne. Min bror finns inte med varken i styrelsen eller någon annanstans. Han har inte heller skrivit på någon lånehandling. Företaget går mycket dåligt och hon säger att det inte finns några pengar i det.

Min bror och jag har nu fått ärva vår mammas sommarställe. Dödsboet står fortfarande som ägare, men bouppteckningen är klar. Det är skrivet som enskild egendom i arvet.

Kan min bror bli betalningsansvarig för hustruns lån och kan detta läggas som skuld vid skilsmässan? Är vårt arv i fara på något sätt?

Tack på förhand! Irene

BIRGITTA Med risk för att bli tjatig: Sorry. Det finns inga genvägar för att få svar på komplicerade ekonomiska och juridiska frågor. En skilsmässa – utan äktenskapsförord om vad som är mitt eller ditt – gör inte saken mindre komplicerad. Anlita en jurist med erfarenhet av även affärsjuridik.

Han kan börja med att begrunda en kommentar från Nordeas jurist i M:s faktapanel: ”Var och en av makarna svarar för sina skulder under äktenskapet. Maken kan bli betalningsskyldig om han godkänt att egendom som de äger tillsammans utgör pant för lånet. Det som kan ske är att lånet gör att makans giftorätt blir 0 och då är det makens egendom som delas med hälften vid en separation.”

Egendom som ärvs med villkor om enskild egendom ingår inte i en bodelning. Det förutsätts dock att man håller egendomen ’separerad’ från annan egendom som utgör giftorätt, så att den går att identifiera. Sammanblandar man enskild egendom med giftorätt är det lätt att den enskilda egendomen ’urholkas’.

Att lägga ett antal tusenlappar i advokatarvode kan löna sig och bespara din bror många bekymmer.