Min fru är i evig övergångsålder

FRÅGA Jag är man men skriver ändå. Min fru prenumererar och jag läser gärna M-magasin jag med. Din spalt läser jag alltid. Vi har varit ett par i 40 år. I 30 av dem har min fru menstruerat och det har aldrig varit någon stor grej. Men de senaste åren har hon varit i klimakteriet och det har liksom kommit emellan oss.

Hon redogör varje dag för sin klimakteriestatus, sina vallningar. Hon går upp i vikt på grund av klimakteriet, har tappat sexlusten och så vidare. Allt som händer handlar om klimakteriet.

Jag har förstått att den någon gång kommer att gå över, men just nu känns det som om den har klistrats fast och tagit över vårt liv. När jag säger detta blir hon arg och anser att jag inte har någon respekt för det kvinnliga könets utvecklingsfaser.

Jag vet inte hur jag ska stå ut. Har du hört andra män prata om det här? Jag känner mig så ensam i det, mina kompisar verkar inte ha haft det så med sina kvinnor. Vad kan jag göra? Finns det samtalsgrupper för män?

Teddy

PER Upplevelser av klimakteriet skiljer sig mycket åt mellan olika kvinnor. I mitt arbete har jag mött dem som plågas av sina kroppsliga symtom och andra som inte har några särskilda besvär.

När det gäller den psykiska sidan av klimakteriet spelar naturligtvis den hormonella omställningen stor roll. Men utöver det biologiska tror jag att det spelar roll vilken innebörd hon själv tillskriver sitt klimakterium.

För en del betyder det en symboliskt stor identitetsförlust att inte längre vara fertil – även om det var länge sedan de upphört att vilja och kunna få barn. För andra, som inte har fått barn, kan klimakteriet få en annan men lika definitiv innebörd.

Sedan finns det åter andra som haft en helt annan inställning till sitt klimakterium. En av dem beskrev sin fascination inför hur kroppen släcker ner en av sina funktioner. På samma sätt som det en gång började med en stor omställning både psykiskt och fysiskt, en omställning som haft stort inflytande över både självbilden och livet. 

Om det blir för plågsamt och långvarigt kan det vara klokt att kontakta en gynekolog som kan lindra några av symtomen, vilket din fru antagligen redan gjort. 

Jag känner inte till någon samtalsgrupp för män i just den här frågan men det finns ju olika slags mansforum som du kan vända dig till. Det finns också flera böcker i ämnet, till exempel Hej Klimakteriet! med intervjuer av Åsa Albinsson och Maria Fröjdh. Att läsa är att visa intresse, och det tror jag är det bästa du kan göra i det här läget. Och att hålla ut och att finnas vid hennes sida. Jag förstår att det är jobbigt för dig också, Teddy, men som sagt; förr eller senare går det över. Det kanske inte blir som innan men det kan förhoppningsvis ändå bli bra när ni kommer in i en ny, stabilare fas