Min man kan aldrig slutföra något

FRÅGA: Min man kan aldrig slutföra någonting. Han älskar att dra igång projekt, men rätt snart tröttnar han. I sommar har han rivit upp hela trädgården, han vill bygga ny altan och så har han tänkt att lägga nya stenplattor. Men allt är kaos.

Hela huset är halvfärdigt. Sladdar sitter lösa, trösklar är inte ditsatta. I sovrummet skulle han måla väggarna, men färgen tog slut och han köpte aldrig ny. Så en vägg är fortfarande inte målad. Källaren och tvättstugan ska vi inte prata om… Där är det miljoner påbörjade projekt. Han är väldigt fixig av sig. Men jag har tröttnat på att inget blir klart.

Orkar inte bo i en byggarbetsplats. Har du något råd?
Katarina

DR BÖHM: Din man tycks ha ett problem, som han kanske inte är medveten om. Jag gissar att du försökt tala med honom om det, men att han kan ha viftat bort dina invändningar med olika rationella bortförklaringar, färgen tog slut, han saknar de rätta delarna, annat kom i vägen etcetera…

Vad som ligger bakom hans beteende är omöjligt att säga på det här avståndet. Men du skulle kunna ta ett ”generalsamtal” med honom. Med det menar jag att inte ta varje träd för sig, utan hela skogen, det vill säga att tala om hans tendens att låta huset bli en byggarbetsplats – och – att du vill sätta en gräns mot det du inte är med på. Du bor ju där också!

Ibland tolererar den ena parten alldeles för mycket att utsätta sig för den andra partens tillkortakommanden. Därför skulle ditt gränssättande budskap kunna vara följande: 
1. Han är händig och sätter igång många projekt.
2. Du tycker att han har ett problem med att slutföra dem.
3. Oavsett vad han tycker om projekten, är du hans partner och du vill inte bo i ett hus som känns otrivsamt.
4. Ni måste hitta en kompromiss och förhandla kring vad som ska slutföras först och när det ska vara klart.