Min son är missbrukare – hur gör jag med arvet?

FRÅGA Jag har tre vuxna barn 32, 28, och 26 år. Min yngsta son har missbruksproblem sedan tio år. Jag och hans syskon är oroliga över hans hälsa den dagen jag går bort och han får loss kapital till sitt missbruk.

Jag äger två mindre skogsfastigheter, min bostadsrätt samt har kapital på banken. Kan jag i ett testamente skriva bort hans tredjedel av arvet till den dagen hans syskon anser att han är fri från sitt missbruk? Kan syskonen förvalta hans arv eller ska en god man utses?  

Tack på förhand

BIRGITTA Ett  sorgligt dilemma och en omsorg som tyvärr inte låter sig göras fullt ut. För några år sedan skrev en annan mamma om sin stora sorg över att ett av hennes barn var tung missbrukare. Hon hoppades, precis som du, att juridiskt kunna säkra att arvet inte skulle gå till missbruk, och att hon via ett testamente kunde kräva att barnet inte skulle få ut sin arvslott förrän missbruket upphört. 

Tyvärr får du ett liknande besked: Du kan inte avtala bort en bröst- arvinges lagstadgade rätt till sin laglott (hälften av arvslotten). Du föreslår att: ”… jag skriver bort hans tredjedel av arvet”. Jag antar att du menar hans arvslott, vilket ju utgör en tredjedel av din kvarlåtenskap. I din sons fall utgör hans laglott en sjättedel av arvet efter dig.

En bröstarvinges rätt till sin laglott innebär att du inte kan göra honom helt arvlös och inte heller sätta honom under syskonens ”förmyndarskap”. Du kan i ditt testamente slå fast att din missbrukande son enbart ska få ut sin laglott. Du kan också skriva att du önskar att detta arv ska pytsas ut månadsvis. Men den önskan är inte juridiskt tvingande. Det fungerar bara om han själv går med på det. 

Den andra hälften av hans arvslott kan du bestämma hur den ska fördelas: Till de andra syskonen eller i en villkorad försäkring med din yngste son som förmånstagare. Snickra inte ihop ett hemmabygge till testamente. Anlita en familjerättsjurist som kan råda dig vad du möjligen kan göra för att skydda din son från att missbruka upp hela sitt arv.

Familjejuristen i M:s faktapanel, Caroline Törnquist, lägger in en brasklapp: Tänk på att utfallande belopp ur en försäkring inte inräknas i en laglott, såvida det inte uttryckligen anges i testamentet.