Min väninna låter inte dottern flytta

FRÅGA Jag har en väninna vars dotter är rullstolsburen sedan hon var i småbarnsåldern, i dag är hon ung vuxen. Hon är en väldigt självständig person, har fixat egen lägenhet och hittat kärleken. Problemet är att hon inte får flytta hemifrån. I och med att hennes föräldrar varit hennes assistenter så många år, har de blivit ekonomiskt beroende av henne. När hon tar upp det med dem så går de i försvar och tycker att hon är otacksam och att hon kan väl vänta tills de går i pension (om cirka sju år).

Hon får skuldkänslor och vet inte vad hon ska göra, det är ju trots allt hennes föräldrar. Hon har pratat med mig om detta och vill att jag ska prata med hennes mamma eftersom vi står varandra nära. Snälla Per, finns det något råd i en sådan här hemsk situation?

En med slut på råd

PER Jag förstår att du hamnat i ett svårt läge när din väninnas dotter ber dig prata med hennes mamma om detta. Men det låter inte som att du har något val.

Den situation som du beskriver är helt oacceptabel. Det är inte helt ovanligt att unga vuxnas rätt till självständighet kan väcka blandade känslor hos föräldrarna. Även om de vill att deras barn ska få leva sina egna liv så kan de ibland ha svårt att släppa greppet och känna oro för att behöva klara sig utan barnen. I en del familjer hämmas ungdomarnas frigörelse av skuldkänslorna som föräldrarna väcker. De flesta unga lyckas bryta sig loss även om de i sådana fall kommer att behöva ta i ordentligt för att lyckas. När det gäller unga vuxna med funktionsvariation känner säkert många föräldrar dessutom en begriplig oro för hur barnen ska klara vuxenlivet. 

Men i det fall som du beskriver finns, förutom alla tänkbara känslor, också ett ekonomiskt motiv för att hindra dottern från att flytta. Det är inte dotterns ansvar att försörja dem på bekostnad av sin egen självständighet! Sju års väntan är en evighet. Du måste prata med din väninna. Om det inte hjälper måste nästa steg bli en anmälan till socialtjänsten. Din väninnas dotter har blivit gisslan i sin egen familj. Så får det inte fortsätta.