När är ett testamente giltigt?

FRÅGA: När är ett testamente giltigt? Måste det registreras någonstans eller räcker det att testamentet är bevittnat av två personer?
Kan en far skriva ett nytt testamente och stryka sina biologiska barn som arvtagare utan att informera dem?
Nyfiken mamma till två vuxna barn

SVAR: Visst kan man skriva vad man vill i ett testamente. Och visst kan man göra det i hemlighet.
Ordalydelsen i ett testamente är inget man behöver torgföra offentligt. Juridiskt giltigt blir det under förutsättning att det är bevittnat av två till förståndet acceptabla personer.

För att vara riktigt petnoga. Så här säger juristen:
”Testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som måste ha fyllt 15 år. Vittnena får inte på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen och de får inte vara släkt med testator. I vittnenas samtidiga närvaro ska testator underskriva testamentshandlingen. Vittnena ska underteckna en särskild vittnesmening.”

Anledningen till att jag är så här övertydlig är att många gör fel just med bevittningen, med den påföljd att testamentet blir förklarat ogiltigt.
Man kan också förvara sitt testamente där man själv finner det lämpligt, i bankfack, hos sin jurist, hos sin utvalda bodelningsman/-kvinna eller i den egna byrålådan.

Men!
Sina bröstarvingar kan man däremot inte göra helt arvlösa. Egna barn har alltid rätt att utkräva åtminstone sin laglott. Det vill säga hälften av sin arvslott.
Om bröstarvingen så kräver, ska denna laglott, om det exempelvis gäller en fastighet eller en bostadsrätt, baseras på marknadsvärdet.

Och om barnens far till exempel har överfört tillgångar till någon annan som gåva (för att smyga undan barnens arv) och dessa gåvor kränker hans barns rätt till sin laglott kan gåvan gå tillbaka i samband med dödsfallet.

Det gäller att vara uppmärksam och hävda sin lagliga arvsrätt så att man inte missar att offentligt anföra klander mot ett testamente som man inte godkänner.