Pensionsförsäkringarna gav mig kvarskatt

FRÅGA Jag är 62 år och blev änka för två år sedan. När min man avled hade han ett flertal olika pensionsförsäkringar. De olika bolagen skickade ut information om att jag nu kunde börja plocka ut pengarna. I chocken var tanken, ”nu kommer jag att klara mig bra.” Men sedan kom nästa chock, jag kom långt över vad man får tjäna utan att betala statlig inkomstskatt. Jag har försökt pausa utbetalningarna, men det går inte. Så nu sätter jag undan 13 000 i månaden för att klara restskatten. Finns det andra alternativ för att spara dessa pengar utan en mycket stor restskatt? Varna gärna nyblivna änkor/änklingar för detta problem.         Villrådig!

 

BIRGITTA Tycker väldigt synd om dig. Du ärver pensionsförsäkringar som gör dig ”fattig”, trots att ambitionen var den motsatta. 

Det är värt all kritik att bolagen inte tydligt och klart informerar alla sina kunder om den uppenbara risken att ta ut sina pensionsförsäkringar på toppen av en inkomst. De borde också klargöra att det kan vara fördelaktigt att skjuta fram utbetalning av en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepension.

Detta av många skäl. Dels av skattemässiga, dels av risken att du som äldre får väsentligt lägre pension att leva på när alla privata pensionsförsäkringar, även tjänstepensionen, tagits ut för tidigt och på för kort tid. Vad som ju då återstår att leva på, livet ut, är den väsentligt lägre allmänna pensionen. 

Jag har rådfrågat pensionsförvaltaren Alecta om det finns någon utväg. Tyvärr blir svaret detsamma. Det går inte att pausa efterlevandepensionen. Inkomstskattelagen säger att efterlevandepensionen inte får upphöra förrän fem år har förflutit från den försäkrades död. Tyvärr kan du inget göra, lyder budskapet från pensionsekonomen Eva Adolphson på Alecta.

Du ska absolut inte sluta jobba i förtid för att sänka din inkomst under nivån för statlig skatt. Det blir en fälla, och leder till att du får väsentligt lägre pension livet ut. Det påverkar inte bara den allmänna pensionen utan även tjänstepensionen negativt.

Möjligen skulle du kunna löneväxla för att sänka ditt skattetryck. Det innebär att du avstår en del av din lön, en del som din arbetsgivare i stället betalar in extra till din tjänstepension. För arbetsgivaren beskattas inbetalningar till tjänstepension lägre än löneutbetalningar. Men kolla noga att din egna framtida pension inte påverkas negativt av detta. Detta gäller framför allt de som har förmånsbestämd pension. Där är bruttolönen de sista åren oerhört viktig.