Hur gör jag för att inte låta som min mamma?

FRÅGA Jag väntar mitt första barnbarn nu när min dotter är gravid. Det har satt igång mina tankar på föräldraskap.

För mig var det självklart att amma, och vi, hennes pappa och jag, läste böcker om anknytning och det viktiga första året. Vi lärde oss en regel som sade att man kunde vara ifrån barnet en dag när det var ett år, två när det var två och så vidare.

När vi pratade om sådant sade min dotter att jag var gammalmodig och att det inte alls är självklart att man ammar längre, för om bebisen får ersättning i flaska är det lättare att vara jämställda föräldrar. Hon hade också läst att bebisar inte tar skada av att föräldrarna åker bort någon vecka eller två när det finns Skype. När hon sade det påminde hon om min mamma som sade att man bara skulle amma var fjärde timme.

Jag vill inte vara som min mamma! Jag vill veta vad som gäller nu? Har du något bra boktips? Och varför det var så strängt att vara förälder då på 80-talet mot nu, det gör mig lite arg.
Snart mormor

”Vänta med teorierna och gläds åt barnet”

PER Det finns nog inte många mellanmänskliga samspel som kan konkurrera med amningen om att vara ett laddat område: Det finns så många förväntningar på att amningen ska vara det mest naturliga mötet och en självklar bekräftelse på bandet mellan mor och barn. Just därför är det vanligt att nyblivna mödrar upplever sig som misslyckade mammor när amningen inte fungerar så där flödande automatiskt som den förväntas göra.

Det gör att det blir känsligt när omgivningen lägger sig i. Det är bra att du engagerar dig, och som du själv noterat så finns det och har alltid funnits många olika åsikter om amning. Jag har inget tips på någon speciell bok men du kan börja med att läsa på nätet, www.amning.nu

Anknytningsteorin var stor på 80-talet och är det fortfarande. Att den blev så populär tror jag kan ha varit för att den överbryggade gapet mellan biologin och barnets sociala värld. Plus att den för många nog upplevdes som intuitivt rimlig. I likhet med många andra teorier som blir populära så fanns det säkert anhängare som kan ha uppfattats som stränga i sin tolkning och tillämpning av den.
Men som alla teorier så har anknytningsteorin fortsatt att utvecklas och att nyanseras. Precis som du är vi många som upplevt olika slags trender kring allt som har med barnuppfostran att göra. Våra kunskaper om barndomen har inte vuxit längs en spikrak linje utan prövat sig fram genom generationerna.

Jag tycker du ska unna dig och din dotter att vänta med diskussionerna om amning och se tiden an. I det här läget, innan barnet ens är fött, riskerar diskussionerna att bli teoretiska och i värsta fall trappas upp till ett helt onödigt ställningskrig mellan er. Mycket kommer att visa sig när barnet väl är fött. Just nu är det viktigast att du och din dotter tillsammans kan glädjas åt att få ett nytt litet tillskott till familjen.