Var gör jag av min frustration för jobbet?

FRÅGA Jag befinner mig i en arbetssituation som gör mig arg, men som jag absolut inte kan påverka. Det kommer att ske stora förändringar på jobbet, men locket ligger på och frustrationen kokar där under. Känslorna som sprider sig på arbetsplatsen är rädsla och osäkerhet. Rykten går, men ingen vet vad de kommande månaderna ska medföra.

Hur hanterar man denna frustration? Var gör man av sina tankar och sin oro? Ingen orkar ju lyssna på mitt ältande om hur det ska gå. Min man suckar, mina väninnor leder in mig på andra ämnen … Ska jag försöka släppa allt, vara fatalist och bara flyta med och tänka ”det som sker det sker”. Eller ska jag skaffa mig en boxboll? Svara inte att jag ska försöka vara med och påverka för den möjligheten finns inte, utan jag vill veta vad man gör med sin undertryckta kokande vrede.

Tankar från banken

PER Du är verkligen inte ensam om att ta illa vid dig av ovissheten inför förändringar på jobbet. Ovisshet är alltid tärande, mycket mer än vi nog tänker på när allt går i den vanliga lunken. Bristen på information försätter oss i ett beredskapsläge där vi med hjälp av lösa rykten och våra egna fantasier försöker få fast mark under fötterna igen. Problemet är att vi inte kan veta att vi tänker rätt och därför pendlar vi mellan hopp och förtvivlan. När vi är oroliga och försöker föreställa oss framtiden, är det lätt att göra ett worst case scenario. Poängen med det är att då kan det ju i alla fall inte bli värre och det kan kännas som att ha lite kontroll. Problemet är att hjärnan inte kan skilja mellan det som hänt och det vi bara befarar, så då tar vi ut extra stress i förskott – och kanske helt i onödan. Den stressen gör oss i sin tur ännu oroligare i en ond spiral.

Jag förstår att det är lättare sagt än gjort, men det bästa vore om du försöker dela din oro med dina arbetskamrater i stället för att låta den svämma över på familjen och vännerna. Fortsätt att söka information och svar på jobbet, där orsakerna till din frustration utspelar sig. Parallellt gäller det att försöka stå ut med ovissheten. Din tanke om att skaffa en boxboll är inte helt fel. Förhoppningsvis är de ovissa tiderna snart över, och även om det i slutänden medför negativa konsekvenser för dig så blir det lättare att ha något påtagligt att förhålla dig till.