Signaturen "Eva" kontaktar vår ekonomiexpert Birgitta Piper och ber om vägledning: Hon skulle gärna gå i pension eftersom hon inte orkar arbeta, ens deltid. Men är det bättre att streta på i två år till? Här kan du läsa vad Birgitta Piper råder henne att göra.

FRÅGA Hej Birgitta, läser M-magasin och tycker om din spalt och dina svar. Jag fyllde precis 63 och har sedan fem år tillbaka sjukersättning på 50 procent på grund av svår fibromyalgi. De senaste åren har jag arbetat 50 procent, men inte alltid haft arbete hela året, som nu när jag är arbetssökande sedan ett halvår. Har möjlighet till lönebidrag. Skulle gärna gå i pension, då jag inte orkar arbeta, ens deltid – men undrar om jag ska ”hålla ut” till 65 eller ta ut pension? Tänker att jag kan jobba även om jag går i pension, men tror samtidigt inte att arbetsgivare anställer 63-åringar utan lönebidrag eller annan åtgärd. Vad tror du är bäst? Tack på förhand!
Eva

BIRGITTA PIPER Jag tror att du själv redan vet svaret. Försök alltså hålla ut och ta möjligheten att få en anställning med lönebidrag. Bättre en anställning med kontinuerlig avsättning till din pension, än ingen alls. För faktum är, att ju längre du arbetar på ett eller annat sätt, desto högre blir din pension. Det är ur den synvinkeln bättre att försöka jobba på, kanske till och med gå ner till bara 25 procent, jämfört med att inte jobba alls. Sjukskrivning kan eventuellt vara ett alternativ. Även det ger avsättningar till pensionen, om än små. Red också ut konsekvenserna för din tjänstepension. Ring gärna till Pensionsmyndigheten och be dem hjälpa dig att reda ut de ekonomiska konsekvenserna för dig vid olika val. Med tanke på din framtida – under alla omständigheter – låga pension kommer den sannolikt kompletteras med garantipension. Därtill kan du också vara berättigad till skattefritt bostadstillägg för pensionärer. Men först när du fyllt 65. En viktig och ofta förbisedd fördel med att jobba vidare är ”må bra”-känslan av att tillhöra den sociala gemenskapen på en arbetsplats. Men valet är så klart ditt eget. I grunden handlar det om om du egentligen vill fortsätta jobba. Och om du orkar? Den enda som kan avgöra det är du själv.

Det finns vissa tumregler som Pensionsmyndigheten publicerat nyligen som säger följande;

Att gå i pension ett år tidigare – minskar pensionen per månad med
5 till 6 procent i förhållande till utträde från arbetslivet vid 65 år. För den som får en stor andel av sin pension från garantipension kommer minskningen vara mindre.

Att gå i pension ett år senare – ökar pensionen per månad med 6 till 11 procent i förhållande till utträde vid 65 års ålder. För den som får en stor andel av sin pension från garantipensionen kommer ökningen vara mindre och den som enbart har garantipension kommer inte öka sin pension alls genom att skjuta upp pensioneringen.