Ska jag gå på finansrådgivarens förslag och flytta mina besparingar?

FRÅGA Global Invest är en aktör som nu även finns i Malmö. De har erbjudit sig att ta över mina investeringar i före detta Acta. Detta har jag så att säga hoppat på.

Nu föreslår min kontakt på Global att jag även ska flytta över de besparingar jag har i Handelsbanken. Innebär det en stor risk att vända sig till en sådan aktör? 

Undrar jag, snart 66 år. Tack för dina alltid roliga svar du ger oss läsare!

 

BIRGITTA Gjort är gjort. Men jag skulle kräva att få besked om den totala och konkreta årliga kostnaden (räknat i kronor – inte i procent!) för dina investeringar i Global Invest, så du vet vad du har för fast årlig kostnad, oavsett om avkastningen är positiv eller negativ.

Min andra reflektion är att du bör låta dina besparingar stå kvar i Handelsbanken. En annan tanke är att du inte ska binda upp ditt sparkapital i låsta, komplicerade, så kallade strukturerade produkter som är svåra att analysera och som kostar mycket i årliga avgifter. Helt i onödan, eftersom du kan spara utmärkt efter eget huvud i högräntekonto till en buffert. Och för tillväxt på lite sikt: Spara i billiga, begripliga och högt rankade fonder – och behåll avkastningen själv. Utan avbräck till en mellanhand. Dessutom kan du då ta ut kapitalet när du själv vill utan ”straffavgift”. Förslagsvis kan du ha dina investeringar i ett skattegynnat ISK, Investeringssparkonto.

I övrigt väljer jag att vara lite formell i mitt svar om Global Invest och hänvisar till den varning och strafföreläggande bolaget fick från Finansinspektionen 2013. Företaget fick då betala en straffavgift på 1 500 000 kronor. Kort sammanfattat ansåg Finansinspektionen att bolaget åsidosatt grundläggande krav om att tillvarata kundernas intressen när det erbjuder investeringstjänster. Men att bolaget efter varningen och kritiken rättat sig och styrt upp sina rutiner. 

För att ge en uppdaterad lägesbild för 2015 ställde jag före jul dessa två följdfrågor till Finansinspektionen;

1) Har det kommit in nya klagomål från kunder? 

2) Har FI återkopplat och säkerställt att bolaget fortsatt följer ett korrekt regelverk?

Finansinspektionen svarar:

”Det har inte kommit in några klagomål på bolaget, jag har tittat från 2013 och framåt. Vi uttalar oss inte på grund av sekretess om enskilda bolag, men FI övervakar att de bolag som har tillstånd att bedriva verksamhet på finansmarknaden följer näringsrättsliga lagar och regler. Global Invest Finansförmedling Sverige AB, står under vår tillsyn och vi följer löpande resultat och balansräkningar. Bolaget har tillstånd för att driva verksamhet som värdepappersbolag.”

Mer info på: fi.se