Ska jag vänta med att ta ut pensionen?

En 61-årig kvinna vill sluta jobba om ett år. Här får hon tips av Birgitta Piper hur hon ska få pengarna att räcka fram till att hon är omkring 85 år.

FRÅGA Jag är född 1948, har arbetat som lärare sedan jag var 22 år och tänker sluta arbeta då jag blir 62, om ett år. Jag har haft en intressant och bra tid i skolan. Men 40 år är en lång tid och livet kan ju erbjuda så mycket mer än bara arbete. Därför har jag beslutat mig för detta, oavsett vad vissa politiker säger!

Genom arv har jag ett kapital som jag kan leva på i cirka fem år. Detta är placerat på Riksgälden och på Swedbanks framtidskonto. (Dessutom finns en buffert för oförutsedda utgifter, cirka 50 procent olika svenska och globala aktiefonder, resten räntebärande).

Mina funderingar är nu så här:
Ska jag leva på mitt arv en tid, och vänta med att ta ut pensionen, till 65, 66 eller kanske 67 års ålder, eller ta ut vad jag kan från 62 år och ”fylla på” varje månad från mitt kapital?

Om jag får bli gammal blir det kanske magert på slutet med det senare alternativet?

Hjälp mig med hur man kan tänka kring detta! Och hur tycker du att mina placeringar verkar?

Jag känner mig frisk och kry, har inga arvingar att ta hänsyn till, bor i en villa utan lån.

”En blivande förhoppningsvis glad pensionär”

BIRGITTA Det är inte så dumt att planera för även ett långlivat reservkapital. Väldigt många som fyller 65 år kommer också att fylla minst 85.  Det gäller att inte sätta sprätt på hela pensionen för tidigt. Du som bara är 61 kommer att få uppleva nya fiffiga ”reservdelar” och vällevnadsläkemedel som gör att allt fler kommer att få mycket långa liv.

1. Din allmänna pension
Tumregel: väntar du med att ta ut din pension ett år får du 5–10 procent högre pension, varje år. Den allmänna pensionen blir klart mycket högre ju längre man väntar med att ta ut den.

I princip är det bäst för dig att använda arvet de första åren och vänta med att nalla på pensionen.
Men det kan möjligen vara idé att göra en kombination: att ta ut delar av tjänstepensionen i början, tillsammans med delar av buffertkapitalet. Men glöm inte att beräkna skatteeffekten om du tar ut både pension och kapital.

Betänk också att om du slutar arbeta vid 62 års ålder går det inte in mer pengar till allmänpensionen vilket betyder att den inte kommer att öka så mycket de sista åren.

2. Din pensionsreserv

Men du har faktiskt ytterligare en utmärkt pensionsreserv: Din villa.

En fastighet utan lån kan liknas vid ett sparkonto värt många miljoner. Betrakta den tillgången som en försäkring. Genom att belåna huset kan du senare använda även värdet i huset att leva för utan att behöva flytta därifrån.

Svepningen har som sagt inga fickor* så varför inte se även huset som en kassakista att ösa ur långt upp i åren. Det finns olika typer av seniorlån där man lånar på en viss andel av fastighetens marknadsvärde. Lånen är rätt dyra. Men varför inte. Du snuvar ju inga barn på arvet om huset är högbelånat den dagen det är dags att trilla av pinn.

3. Dina placeringar
Du frågar om din placeringsfördelning är okej.

För min del gillar jag säkra stabila placeringar för pengar som du kommer att behöva leva av länge. Men du bör undersöka om din ränteplacering är för dyr. Det vill säga om den har hög avgift. Hög avgift på räntefonder äter upp för mycket av din tillväxt. Jämför därför ditt val med andra räntealternativ.

Man kan ju tänka så här: som pensionär räntesparar man de pengar man ska använda de närmaste 3–4 åren.

Möjligen kan du våga höja andelen aktieinslag, men göra det i en ”säker” och tidsbunden placering. Egentligen gillar jag inte aktieindexobligationer eftersom de är ganska krångliga och dyra i vissa fall. Men det kan vara ett alternativ att fundera på med en löptid på 3–4 år.

Ring runt till olika banker och fråga vad de tar betalt för en sådan strukturerad produkt som de kallas. Jag vet att vissa banker har billigare och bättre varianter än andra.

4. Gör en pensionsprognos
Det är i vilket fall som helst viktigt att du reder ut hur stor din pension blir inklusive tjänstepensionen vid olika uttagsåldrar. Denna beräkning kan du ta fram på webbadressen: minpension.se. En funktion som skapats i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Där kan du göra prognoser som ger en bild av din totala framtida pension där din allmänna pension, tjänstepension och viss privat pension ingår. Beloppen är uträknade med hjälp av uppgifter från Försäkringskassan, PPM och pensionsbolagen.

Först av allt skulle jag råda dig att be om ett underlag från Försäkringskassan. De kan göra beräkningar till dig för hur din allmänna pension påverkas om du börjar ta ut den från 62 i stället för 65, eller om du skulle vänta tills du är 67 år.

Du som är van vid att lägga scheman. Gör ett åt dig själv och dina pensionsuttag i olika kombinationer!

* Svepningen har som sagt var inga fickor, det vill säga du behöver inga pengar när du dör.

Källor: SEB, HQBank, Sparbanken Finn/Lund, Handelsbanken, Kaupting Bank, Danske Bank/Skånes Provinsbank, Nordea