Ska jag skriva på ett äktenskapsförord?

FRÅGA

Skriva under eller inte? Har en fundering angående äktenskapsförord. Jag och min man har varit gifta i sex år. Vi har båda barn sedan tidigare, men inga gemensamma. Jag flyttade in i ett hus som han äger sen tidigare. Vi har byggt ut och renoverat i omgångar. Lån och lagfart står på honom, men jag sätter in pengar på ett gemensamt huskonto varje månad (inte lika mycket som min man som tjänar mycket mer). Sedan är det jag som köper nästan all mat, även till djuren, försäkringar…
Nu har han beställt ett äktenskapsförord där han vill att fastigheten och all eventuell avkastning ska tillfalla honom och hans barn vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Hans förklaring är att han inte har lust att lösa ut mig om vi skulle separera för han anser att huset är hans, punkt slut.

Som jag ser det så har han bara tänkt på sig själv och vill trygga sin framtid. Vad händer med mig om jag skriver under och han går bort eller tar ut skilsmässa? Är det rimligt av honom att kräva det av mig?
Ann

SVAR
Din trygghet då? Gör det inte. Skriv inte på. Vad har han i görningen som du inte känner till? Är det dags för skilsmässa? Hans krav är inte rimligt utan att säkra din framtid.
Ett sex år gammalt äktenskap räknas inte som kort (femårsgräns). Du har alltså full giftorätt. Om han ville ha enskild egendom skulle han ha tänkt på det innan ni gifte er, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström, som är ny i faktapanelen.

Så här tycker Sparbanken Finns jurist:
1) Lägg inte en krona på utbyggnader och renoveringar på fastigheten! Det ska enbart ägaren av fastigheten göra.
2) Stå inte som låntagare på några fastighetslån.
3) Skriv inte på något äktenskapsförord, såvida du inte delar hans uppfattning att huset är enbart hans.
4) Förmå maken att skriva ett inbördes testamente.
Däremot ska du själv betala din del av maten, bidra till den boendekostnad som motsvarar vad du annars skulle ha betalat i hyra samt dina egna övriga levnadskostnader. Om det skiljer mycket i era inkomster bör man även ta hänsyn till lagens regler, som säger att makar ska kunna ha samma levnadsstandard och var och en ska bidra efter egen ekonomiska förmåga.
Mitt eget stående mantra: Ta kontakt med en jurist och red ut konsekvenserna av olika situationer.
Birgitta Piper