Ska jag ta jobbet som ”husfru” i Frankrike?

Jag är en frånskild 55-årig kvinna utan arbete, det vill säga jag lever på a-kassa. Mina barn är vuxna och självförsörjande.

Nu har jag kommit i kontakt med en familj i Frankrike som vill ha mig som vad man förr i tiden kallade ”husfru”.  Jag tycker det skulle vara jätteroligt. Men då poppar frågor upp. Till exempel: Vad innebär det för mig rent ekonomiskt? 

Husfrun

BIRGITTA Här gäller det att ha papper på allt. Och i god tid. Förlita dig inte på att myndigheterna ser till att du gör allt rätt.

Ta kontakt med både arbetsförmedlingen, folkbokföringen, skatteverket och försäkringskassan. Inte minst viktigt; kontakta franska ambassaden och försäkra dig om vad du måste göra för att komma in i det franska socialförsäkringssystemet och franska a-kassan.

Om du flyttar till Frankrike och börjar jobba där förlorar du din svenska a-kasseersättning. Men som EU-medborgare har du rätt till det sociala skyddsnät som finns i det EU-land där du ska arbeta och leva.

Så här säger en Eures-rådgivare på arbetsförmedlingen i Stockholm.
● Man kan inte fortsätta att få svensk a-kassa utbetald vid arbete i annat EU/EES-land. Enligt EU:s regler om social trygghet ska man enligt huvudregeln också vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där man arbetar.

● Som EU-medborgare omfattas du av Frankrikes regler på arbetsmarknadens område. I och med att du börjar arbeta kommer du med automatik att omfattas av Frankrikes arbetslöshetsförsäkring. Tiden du varit arbetslöshetsförsäkrad i Frankrike kan tillgodoräknas om du återvänder till Sverige.

● Du bör rådgöra med DIN a-kassa om just din situation. Exempel; arbetet som ”husfru” innebär det att du har en regelrätt anställning hos familjen?

● EU/EES-medborgare behöver inte ha arbetstillstånd i Frankrike. Det som behövs är en registrering av uppehållsrätten i andra EU/EES-länder. Immigrationslagarna i Frankrike ställer dock inga krav på detta. För mer information kontakta franska ambassaden.

Birgitta Piper