Sonen kanske separerar och det är jag som äger lägenheten

FRÅGA Jag har en son som är sambo, de har två barn tillsammans. Sonen äger 10 procent av lägenheten och jag 90 procent. Om de skulle gå skilda vägar, har hon då rätt att få halva värdet av lägenheten? Hoppas på snabbt svar på denna viktiga fråga. 

Vänligen B-M

BIRGITTA Mycket hänger på för vilket ändamål bostadsrätten är inköpt. Har den köpts för deras gemensamma samboliv eller inte? Det hänger också på om de avtalat bort sambolagens bodelningsregler? Bodelningsreglerna säger annars att det boende som införskaffats som gemensam bostad och gemensamt hushåll – oberoende av vem som betalat – utgör samboegendom som ska delas lika netto vid en separation. Det är i princip bara din sons ägarandel på 10 procent som skulle kunna utgöra samboegendom. Inte dina 90 procent. Icke desto mindre bör din son och du ändå anlita en bra familjerättsjurist för att snarast teckna ett samboavtal som slår fast att bostadsrätten inte ska utgöra samboegendom och därför inte ska ingå i en bodelning vid separation.  

För det kan vid en rättslig tvist kanske bli så att den förälder som bedöms ha största behovet av lägenheten har rätt att ta över den, oavsett vem som betalat. De bör även skriva testamente om vem som ska ärva vad. För du ska veta att särkullbarn (och som sådana betraktas även gemensamma barn i ett samboskap) ska ärva sin förälder direkt efter dödsfallet. Vad händer då i din sons familj? Ja du fattar. Det riskerar att bli både en krånglig separation och krånglig arvsfördelning om de inte förbereder sig för både det ena och andra rent juridiskt.