Sparandet står på maken – vad händer med mig om han blir dement?

FRÅGA Jag undrar hur nödvändigt det är att teckna framtidsfullmakt? Min man och jag har gemensam ekonomi men vårt största sparande står enbart på min man. Vad händer om min man till exempel skulle bli dement? Vi har blivit tipsade om att skriva framtidsfullmakt men har förstått att det skulle kosta 5 000 kronor.

Frida

BIRGITTA Ibland bedrar snålheten visheten. Du tar en enorm risk genom att avstå från att ta experthjälp att skriva en framtidsfullmakt. Det kan kosta dig din ekonomiska frihet om din man plötsligt tappar sin beslutsförmåga av olika skäl. Men samma sak gäller honom.

Beställ tid hos en jurist/familjerättsadvokat och lägg fram er ekonomi och besluta tillsammans vad som ska ingå i en framtidsfullmakt. Alla som berörs av en sådan fullmakt har ju olika behov, förutsättningar och tillgångar. Ni ska båda vara delaktiga och båda skriva på och era namnteckningar ska bevittnas.

Med en framtidsfullmakt kan ni undvika att en god man eller en förvaltare tillsätts, som då ska avgöra hur din mans tillgångar ska användas. För blir det så, då undanröjs din egen handlingsfrihet vad gäller er nuvarande gemensamma ekonomi. Man kan välja att skriva en fullmakt åt varandra, eller åt något av era barn eller annan person, som ni har förtroende för.

Framtidsfullmakten innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig om han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakten gäller framtida behov. Det finns formkrav för framtidsfullmakten som påminner om dem som gäller för testamente. Uppfyller man inte dessa blir den ogiltig.