Här kan du läsa tidigare besvarade frågor.

NUVARANDE Här kan du ställa din ekonomifråga till Birgitta Piper
NÄSTA Kan syskonbarnen ärva bostadsrätten – men först sedan båda gått bort?