Tror du att sonen ska pantsätta din bostad?

FRÅGA Jag ska överlåta 10 procent av en bostadsrätt till min son för att han ska kunna bo där enligt stadgarna i föreningen. Hur gör min son för att denna ägarandel ska vara enskild egendom och det ej ska gå att utmäta eller pantsätta de 10 procenten?
Johan

BIRGITTA
Lite nyfiken blir man allt av din fråga. Du vill ge din son en bostad, men ser ändå en risk med att han antingen ska bli utnyttjad, eller kanske själv vill utnyttja ägandeskapet för att få tillgång till kontanter genom att pantsätta sina 10 procent?

Här gäller det att ha svart på vitt. Men ett gåvobrev skriver man inte hur som helst. Faktiskt förhåller det sig så att en bostadsrätt är lös egendom. Som bostadsrättsägare äger man en andel i en ekonomisk förening, där andelen är kopplad till nyttjanderätten av en viss lägenhet.

När det gäller gåva av lös egendom krävs inte gåvobrev. Men det är absolut ett gott råd att skriva ett sådant i alla fall, när det gäller en bostadsrätt. Särskilt om du vill ställa villkor för gåvan. Men köp inte en standardmall för gåvobrev. Varje gåva har sin egen unika identitet som inte alltid passar in i en mall. Anlita jurist som kan tala om exakt vad som gäller. Det är vanligt att skriva att gåvan ska vara enskild egendom. Du kan också välja att skriva att den ska, eller inte ska, utgöra förskott på ett arv. Kanske finns syskon som kan ha synpunkter på gåvan vid ett framtida arvskifte? Skriver du inget om detta i gåvobrevet räknas gåvan som förskott på arv.

Skriv att även det som ”träder i den enskilda egendomens ställe”, alltså även avkastningen, ska utgöra enskild egendom. På så sätt skyddas gåvan som enskild framåt i tiden. Det händer ju att man senare i livet säljer en gåva, till exempel för att köpa ny bostad, aktier och fonder, eller för att sätta in pengarna på ett bankkonto. Spara därför bevisen: kvitton, avtal, köpekontrakt med mera.

Huruvida du kan förhindra att han pantsätter sina 10 procent är en intressant fråga. Det är du som givare som sätter villkoren. Så här är det: Ett gåvobrev kan omfatta villkoret att bostadsrätten varken får säljas eller intecknas. Detta innebär att gåvan inte heller får utmätas.

Gör det rätta när det gäller juridiska frågor: Rådgör med en sakkunnig jurist. Börja med att ta en diskussion med din bank.