Hur fördelar jag pengarna till barnbarnen?

Jag är en 70-årig kvinna, gift sedan 49 år. Vi har tre barn, skötsamma och trevliga på alla sätt. Äldsta dottern har varit sambo i över 20 år, och har två döttrar, 19 och 17 år gamla.

Dotter nummer två är också sambo sedan nio år – med en man vars hustru dog i cancer för många år sedan. Under äktenskapet adopterades en son. Han var 11 år när min dotter kom in i bilden. Finns inga gemensamma barn.

Slutligen sonen – gift sedan tio år och har en son som nu är fyra år.

När våra äldsta barnbarn var fyra respektive två år började vi spara 100 kronor i månaden per barn på varsitt konto åt dem för framtida behov – till exempel körkort. Det är nu avslutat för deras del när den äldsta fyllde 18. Vi har även gjort detsamma för yngsta barnbarnet.

Men nu till problemet – för det har blivit ett stort och återkommande sådant. Det gäller dotter nummer två – hon anser sig orättvist behandlad – vi har ju inte sparat något till hennes sambos barn som hon räknar som sitt. Vi har ju inte tänkt som hon. Hur fel har vi gjort?

Det här plågar mig ständigt och hur kan det lösas? Jag skulle vara mycket tacksam om du vill delge mig din syn på saken.

Mvh, Ingeger

SVAR: Det kan betyda mycket för din dotter att du bejakar och bekräftar hennes lycka över att även hon nu har ett barn som hon får betrakta som sitt eget.

Det kan göras enkelt.

Ge din dotter en summa som motsvarar det du gett till dina andra barnbarn. Det vill säga en summa som motsvarar vad ett barnbarn sammanlagt fått av dig.

Vill du vara petnoga kan du utgå från 11-årsdagen. Vill du vara mer generös kan du skänka en summa som räknas från även detta barns födelsedatum.

Ge i vilket fall pengarna som en gåva till din dotter. Men skriv också i gåvobrevet att gåvan INTE ska utgöra förskott på hennes arv efter dig och din man. Du bör för tydlighetens skull skriftligt förklara att du skänker denna summa till din dotter som kompensation för vad hennes syskonbarn tidigare fått av dig i form av sparkapital.

Sedan står det din dotter helt fritt att ge denna summa i gåva till barnet i hennes egen lilla familj. Ett barn ju som i någon mening nu ju också är ditt barnbarn.