Vad händer om jag blir måste stämpla fram till 65?

FRÅGA Jobbar på en dagstidning. Då det inte går så bra för den, finns risken att man kan bli friställd = arbetslös. Om jag måste gå på a-kassa fram till 65 – händer det då något med min änkepension eller ligger den kvar tillsammans med ersättningen från a-kassan? 

Simn

 

BIRGITTA Du kan vara lugn, i alla fall vad det gäller det som i dag heter omställningspension och som numera är ett tidsbegränsat och könsneutralt pensionstillskott. Den påverkas inte av a-kassan. Om du däremot börjar ta ut din allmänna pension före 65 års ålder så försvinner omställningspensionen. Men även om du avstår från att ta ut pension vid 65 års ålder så blir du vid den åldern, alltså 65 år, ändå av med den. Då sker nämligen en samordning med den egna allmänna pensionen. Bedömningen är att man då inte längre behöver försörjas av någon annan.  

Änkepensionen är avskaffad och gäller i princip enbart de allra äldsta. Övergångsreglerna skulle främst skydda de äldre kvinnor som varit hemmafruar. Enligt de äldre reglerna var principen den att änkepensionens ATP-belopp betalades ut så länge änkan levde, även efter 65 år. Folkpensionsbeloppet däremot upphörde vid 65, då änkan själv fick folkpension. Så förmånliga är i dag bara övergångsreglerna för kvinnor födda före 1930. 

Det finns dock andra stöd att söka när du fyllt 65 år. Med låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg. Om du ringer Pensionsmyndigheten och frågar om din omställningspension, kan du passa på att fråga om du har rätt till bostadstillägg.