Med tio års mellanrum blir hennes man deprimerad och rastlös och vill förändra hela livet. Har män cykler? Det undrar en läsare som kontaktat vår relationsexpert Per Naroskin. Här kan du läsa hans svar.

FRÅGA Har män cykler? Jag lever sedan drygt 20 år i ett förhållande med en man. En man som jag förr tyckte var underbar, mannen i mitt liv. Men säg det som är beständigt? Det verkar som han har något slags cykler i sitt liv. Han blir fruktansvärt rastlös och vill förändra sitt levnadssätt med 10–12 års mellanrum. Vi har flyttat många gånger. Vi har levt som särbo under några år, för att sedan flytta ihop igen. Den gången trodde jag att vi skulle leva i harmoni och kämpa på. Vi fick några bra år. Nu, sedan drygt ett halvår tillbaka, är han deprimerad, rastlös, svår att prata med, vill inte göra saker, utan hänger hemma i soffan och tittar på serier på tv. Han har sagt att han vill bo isär igen. Jag är inte intresserad av det, inte en gång till. Jag orkar inte. Jag vill ha lugn och ro, nu när vi har både tid och råd att leva ett liv tillsammans. Inte ett uppbrott till. Är det så, har män cykler? Har den här mannen det? När han var som mest deprimerad ville jag att han skulle söka hjälp men det gjorde han inte. Istället ger han sig iväg på långresor. Vi har då sparsam kontakt. Jag har mitt liv här hemma, det är socialt och intressant och jag är så glad för pensionärstiden i mitt liv. Jag vill fortsätta leva här. Jag funderar på olika alternativ, hur vi ska lösa det och gå vidare. Tankarna snurrar och jag vet varken ut eller in. Vad göra?
Bisse

omsl1

Frågan är hämtad ur M-magasin nr 1/2020, finns i butik nu!

PER NAROSKIN Jag har inget bra svar på om män i allmänhet har cykler. Jag tänker snarare att alla människor går igenom olika faser i sina liv beroende på ålder och omständigheter. Depression kan däremot komma i cykler. De kan vara återkommande under livet. En del har årstidsbundna depressioner som återkommer årligen, på hösten eller våren. Andra kan ha flera års mellanrum mellan sina depressiva episoder. Det är viktigt att veta att depressioner inte enbart visar sig som nedstämdhet och passivitet. De kan också ta sig uttryck som just iritation, rastlöshet och oro. Det är också vanligt att män har andra symtom på depressioner än kvinnor. Många män söker inte heller hjälp för sina depressioner. De försöker i stället hitta andra sätt att bemästra sina svårigheter. Din man drar sig undan och reser på långresor. Du skriver inte om hans resor har hjälpt honom att häva sina depressioner. Men jag förstår att det blir slitsamt för dig och försvårar för dig att få den lugna vardag som du längtar efter. Din man vill ha förändringar när det gäller hur ni lever tillsammans men han verkar inte ifrågasätta att ni ska vara ett par. Man skulle kunna se det som en lättnad för dig att han vill vara särbo eller ger sig ut på resor när han drabbas av sin otrivsel med livet. Men så känns det tydligen inte. I slutänden är det du som måste ta ställning till om hans önskan att periodvis leva på distans försvårar mer för dig än det skulle göra att avsluta förhållandet. Under åren har du försökt att få honom att söka hjälp för sina depressioner. En bidragande orsak till hans ovilja kanske kan vara att han inte sett sin otrivsel med livet som en depression. Det kan vara svårt för dig att än en gång nå fram till honom och få honom att söka professionell hjälp. Finns det någon i hans närhet, en vän som han har förtroende för, som skulle kunna prata med honom?