Vad ska jag göra om mina lån är för stora?

FRÅGA Jag undrar hur jag skall gå till väga med mina lån. Har stora lån på Nordea och GE Money bank. Jag har gjort en förfrågning om de kunde tänka sig att dra ner månadsskostnaden. Men jag har fått blankt nej. Nu är det en tidsfråga hur länge jag klarar att betala lånen. Jag har också sagt till långivarna att jag vill göra rätt för mig för det är ju inte bara att låta bli att betala. Hur skall jag göra?
Kris

 

SVAR Beställ tid hos kommunens budget- och skuldrådgivare och få hjälp att reda ut din ekonomi. Möjligen kan du kvala in och få chans till en skuldsanering med hjälp av Kronofogden. Med skuldsanering får du hjälp att kapa dina skulder mot att du själv lovar att sköta dig och leva på existensminimun under ett antal år.

Vad innebär ett beslut om skuldsanering?
Det betyder att den skuldsatte och Kronofogdemyndigheten upprättar en betalningsplan. Planen innebär att den skuldsatte under vanligtvis fem år får leva på existensminimum. Alla inkomster därutöver ska användas för att betala av skulderna. När skuldsaneringsperioden är över är den skuldsatte fri från betalningsansvar från sina skulder och samtliga betalningsanmärkningar stryks.Vid ansökan om skuldsanering görs en helhetsbedömning. Den löpande ekonomin måste vara i balans och inga nya skulder eller obetalda räkningar får ha uppkommit de senaste åren. Ansökan om skuldsanering skickas till Skuld-saneringsenheten på Kronofogdemyndigheten.

Kan man inte nå en lösning på sina skulder går det att ansöka om skuldsanering enligt lag. Här kan man få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Om myndigheten efter prövning beslutar att skuldsanering skall inledas, upprättas ett skuldsaneringsförslag tillsammans med den sökande. Om samtliga fordringsägare accepterar förslaget skall skulderna sedan slutbetalas under normalt fem år.

Birgitta