Vår sons sambo vill ha tavlorna som vi betalade för

FRÅGA Hej Birgitta Piper! Min son håller på med bodelning. Men det råder oenighet mellan honom och hans före detta sambo (de är ej gifta) i en fråga. Under sambotiden köpte sonen fyra tavlor direkt av konstnären (god vän och numera avliden). Vi föräldrar bidrog med en större summa till inköpet. Före detta sambon hävdar nu att tavlorna ska ingå i gemensamt bohag och alltså ej vara sonens egen tillgång. Sonen bestrider på det allvarligaste. 

Vad kan han göra? Vet inte i dagsläget om han har kvitto på köpet. Jag ska gå igenom våra gamla papper för att se om vi har något dokument som visar vår intention.

Tacksam för svar, Linnea

BIRGITTA Intressant fråga. Här ser man tydligt vådan av sambolagens regelverk. Inte alltid lätt att tolka och att skilja på vad som är mitt och ditt, såvida man inte skrivit ett samboavtal där man avtalat bort sambolagens bodelningsregler. Det är lätt att vara efterklok. Men utan avtal gäller sambolagens bodelningsregler bara bohag och bostad som införskaffats för det gemensamma hemmet. 

Vad är då bohag i ett samboskap? Intrikat fråga. Utgör din sons inköpta konstverk ”bohag”, upphängda som de är i den gemensamma bostaden? 

En bil, en båt, en hund, en häst, ett bankkonto i eget namn utgör inte bodelningsgods. Men tavlor? För säkerhets skull har jag ställt frågan till juristerna i min faktapanel. Danske bank bidrar med detta besked: 

”Med gemensamt bohag avses främst möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet = permanent-bostaden. Med inre lösöre menas bland annat konst och prydnadsföremål. Även mera värdefulla föremål som tavlor och mattor hör till det gemensamma bohaget. Även om föremålen kan ses som investeringsobjekt. Bohag som undantas är sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål. Tavlor som är upphängda i den gemensamma bostaden har jag svårt se ska kunna gå under benämningen fritidsändamål.”

 Där kom ett rakt besked. Men avgörande i denna tvist kan möjligen hänga på er föräldrar. Har han fått tavlan som gåva av er? Finns det gåvobrev? Finns det kvitton? Vad var syftet med köpet av tavlorna? Att pryda hemmet? Eller annat? Svårt att bevisa. Sambolagen är som gjord för tolkningstvister. Det finns all anledning att anlita en kunnig familjerättsjurist för att få ordning på bodelningen. Kan de inte lösa delningen i samförstånd återstår att avgöra saken i en rättstvist. Som ju har en prislapp även den i advokatarvoden och rättegångskostnader.