Värdefullt allmogeskåp?

Fråga:

Vi är några syskon som ska dela möbler vi ärvt och vi vore tacksamma för hjälp med värderingen.
Kicki

Svar: 
Det trevliga skänkskåpet, med målad datering 1827 har ovanligt nog spjälor i stället för vanliga dörrspeglar i överdelen vilket möjligen kan tyda på att skåpet använts för matförvaring. Om nu inte spjälorna enbart har en dekorativ funktion. Intendent Ulla-Karin Warberg, som är specialist på allmogemöbler  på Stockholms Auktionsverk, sätter ett tänkbart utropspris på ca 20 000-25 000 kr på det fina skåpet. För det lilla hörnskåpet (som inte skickats bild på) ligger ett tänkbart utropspris på cirka 3 000 kr.