Varför försvann min änkepension när jag fyllde 65?

FRÅGA Blev änka för fyra år sedan. Var då 59 år. Hur kan det vara möjligt att min änkepension tas bort den månad jag fyller 65 år? Har bara arbetat deltid så min egen pension är ej stor.
Ledsen änka

BIRGITTA Jag har full förståelse för den tvekan många känner inför att ta kontakt med stora myndigheter. Det är väldigt lätt att hamna i eviga telefonköer. Men var inte rädd för att ta eget initiativ. Det behöver inte vara svårare än att lyfta på luren och begära att få ett svar på sina frågor. Och att INTE ge sig. Det är ju vi som betalar den skatt som finansierar det hele…

I det här fallet är det Pensionsmyndigheten som sitter på svaren och där har man faktiskt en hyfsat utbyggd informationstjänst. Syftet är att kunna ta emot och svara på allmänhetens många frågor om pensionerna.

Ta kontakt med dem och fråga vad som gäller för just din del när du fyllt 65. Reglerna är olika för olika åldersgrupper. Men principen går ut på att ”änkepensionen” minskar krona för krona mot din egen inkomstgrundande pension.

När du ändå ringer Pensionsmyndigheten och frågar om din omställningspension (före detta änkepension) passa då också på att fråga om du har rätt till bostadstillägg. Du kan börja med att kolla på deras webbplats: pensionsmyndigheten.se. Där finns en räknesnurra som kan ge en fingervisning om du har så låg pension att du har rätt till detta tillägg.

Begreppet änkepension finns inte längre. 1990 ersattes änkepensionen med omställningspension; lika för båda könen.
Som huvudregel utbetalas omställningspensionen under ett år från dödsfallet. Undantag finns om man till exempel har minderåriga barn som bor hemma. Det finns även vissa andra övergångsbestämmelser. För ”änkepensionen” gäller de fram till 65-årsdagen. Då sker en samordning med den egna pensionen. Bedömningen är att man då inte längre behöver försörjas av någon annan. Övergångsreglerna skulle främst skydda de äldre kvinnor som varit hemmafruar.

Enligt de äldre reglerna var principen den att änkepensionens ATP-belopp betalades ut så länge änkan levde, även efter 65 år. Folkpensionsbeloppet däremot upphörde vid 65 då änkan själv fick folkpension. Så förmånliga är i dag bara övergångsreglerna för kvinnor födda före 1930.