Varför måste hans syskon få yttra sig?

FRÅGA Jag har funderat en del på om boupptecknaren hade rätt när han påstod att min avlidne makes syskon måste yttra sig angående min makes kvarlåtenskap.

Vi har inga barn, varken särkull eller gemensamma. Vi hade däremot äktenskapsförord och inbördes testamente. Därför trodde jag att vår ekonomiska situation bara rörde mig som efterlevande maka. 

Änkan

BIRGITTA  Jo, vet du vad. Boupptecknaren tycks ha rätt. Den här frågan är faktiskt av ganska stort allmänt intresse. Man kan kanske tycka att din mans syskon inte har med din och din mans inbördes ekonomiska relation och arvfördelning att göra, eftersom det varken finns egna barn eller särkullbarn och dessutom ett tydligt inbördes testamente att ni ska ärva varandra. 

Det förvånar mig att du inte fått en begriplig förklaring. Vilken stor begravningsbyrå som helst borde nämligen kunnat förklara varför. Själv frågade jag juristerna i min faktapanel. Svaret är glasklart: Enligt ärvdabalken är din mans syskon så kallade efterarvingar. Enligt lag ska även efterarvingar kallas till bouppteckning efter den först avlidna maken. Detta trots att de inte är dödsbodelägare och inte får ut något arv förrän den efterlevande makan/maken avlidit. 

Som du förstår är det ytterst angeläget att man i ett testamente klart anger vem man vill ska ärva vad, även i ett andra arvskifte mellan äkta makar. Som vanligt är mitt råd: Konsultera en familjerättsjurist och red ut vad som gäller med efterarvingarnas arvsrätt i ert fall.