Vi fick fel råd av banken – vad ska vi göra?

FRÅGA Jag och min man hade en bra livförsäkring/sjuk- och olycksfallsförsäkring. Banken föreslog en grupplivförsäkring, vilket skulle bli billigare för oss. Vi tog då bort livförsäkringen hos Trygg-Hansa. Jag fick min gruppliv godkänd men inte min man, av hälso-skäl. Vi ville då ta tillbaka den gamla livförsäkringen men se det gick inte utan hälsokontroll och då blev det nej där också. Har provat några bolag till med samma negativa resultat. 

Det känns ju fel att min man får en halv miljon om jag dör först, men jag inget om han dör först. Vore det en lösning att jag startar ett kapitalkonto som blir mitt eget (hur skriver man då?) och att våra vuxna barn står som första förmånstagare på min kapitalförsäkring?

Ge mig ett råd!

 

BIRGITTA Herregud! Att banken gav er rådet att byta ut er befintliga livförsäkring mot en billigare grupplivförsäkring är inte riktigt klokt. Ett ansvarslöst råd som sannolikt strider mot god försäkringsmäklarsed, säger min försäkringsexpert. 

Banken har gjort precis det man absolut INTE ska göra: Att råda en kund att säga upp en befintlig livförsäkring utan att först förvissa sig om att båda två får samma skydd i en ny. Alla sakkunniga vet att det finns en definitiv risk att ett nytt försäkringsbolag inte godkänner en hälsodeklaration. I synnerhet om kunderna är uppe i den ålder då ålderskrämpor börjar ge sig tillkänna. Att råda ett par i er ålder att byta livförsäkring utan att först ha ett skriftligt okej från det nya bolaget är hårresande. När ni sedan ville tillbaka till er gamla försäkring hamnade ni även där i en ”ny kund-situation” där äldre generellt har svårare att få okej till en livförsäkring på grund av sviktande hälsa.

Banken borde självklart ha varnat er för att byta ut bra försäkringar mot nya med sämre skydd. Lägre pris betyder inte bättre försäkring. Risken är stor att en ny livförsäkring kan komma att kräva hälsointyg. 

I dina kläder skulle jag klaga hos banken för undermålig rådgivning som orsakat er stor värdeförlust. Vänd dig till bankens egen klagomålsavdelning. Gör det skriftligt och med dokumentation. Får du inget gehör där är det dags att anmäla saken till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

Ditt förslag till ”nödlösning”, att öppna en kapitalförsäkring som via ett äktenskapsförord görs till din enskilda egendom med era barn som förmånstagare, är ett alternativ. Se då bara till att denna kapitalförsäkring är utan avgift och att de fonder och värdepapper ni investerar i som mest kostar 0,5 procent i avgift. Högre avgifter äter annars upp för stor andel av sparkapitalet. Indexfonder på 0,1 procent är att föredra på lång sikt.

Nu för tiden pratar vi inte så mycket om livförsäkringar. Det borde vi göra. En livförsäkring är nära nog ett måste i dagens högbelånade samhälle. Dör en förälder i en familj med stora bolån och det saknas livförsäkringsskydd eller låneskydd är risken stor att familjen inte har råd att bo kvar. Lika illa kan det bli om en sambo måste lösa ut särkullbarn som ska ha ut sitt arv när föräldern avlidit.

Alla som jobbar hos arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ett grundbelopp på 6 prisbasbelopp, 267 000 kr, vid dödsfall före 55 års ålder.

De flesta behöver en kompletterande livförsäkring utöver det skydd som finns via samhället eller anställningen. Det är mycket viktigt att man skaffar en sådan medan man är frisk. Och ung. Minsta krämpa gör försäkringen dyrare eller betydligt svårare att få. Och över en viss ålder vill många bolag inte ens nyteckna en livförsäkring eftersom ”risken” för bolaget då är för stor. 

Prisbilden kan se ut så här: 
En frisk 25-åring får betala cirka 1 000 kronor per år för en livförsäkring med ett dödsbelopp på 1,5 miljon kronor. 

En 45-åring får betala det dubbla, 2 000 kronor. 

En 61-åring får betala 5 000 kronor för samma dödsbelopp – om han eller hon överhuvudtaget får ett okej. Vissa bolag sätter nämligen en stoppgräns för nyteckning redan vid 55 års ålder. 

Så byter du försäkring
Om du har rätt att byta försäkring eller inte beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år. Som regel kan du bara byta din sakförsäkring på huvudförfallodagen, vilken framgår av ditt avtal. Personförsäkringar, som livförsäkringar och barnförsäkringar, kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Tänk dock på att inte avsluta din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration. Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ett år.

Källa: konsumenternas.se