Vi ska sälja villan – ska vi utnyttja uppskovsmöjligheten?

FRÅGA Hej Birgitta! Vi är ett par som båda fyller 70 inom några få år. Vi står i begrepp att sälja vår villa och köpa en bostadsrättslägenhet. Vi räknar med att få en skattepliktig vinst på drygt 2,6 miljoner. Nu till frågan: Anser du att det är ekonomiskt bättre att utnyttja uppskovsbeloppet än att ta motsvarande i nytt banklån?

Med vänlig hälsning, Eva 

BIRGITTA Svaret är rätt enkelt. Hade jag varit i era kläder skulle jag betala kapitalvinstskatten på 22 procent direkt = 572 000 kronor på er nettovinst. Jag förutsätter att du räknat av eventuella avdragsgilla kostnader för ombyggnader, reparationer och så vidare. 

Skatten på uppskovet motsvarar en så hög räntesats som 3,25 procent. Varför betala skatt på skatten? Skönast är väl att använda er goda nettovinst på cirka 2 miljoner som insats och starta med ett rent bord när ni köper er bostadsrätt. SEB:s privatekonom Jens Magnusson har liknat den uppskjutna skatten vid ett lån till staten – med hög ränta. Den dyra skatten på skatten kan jämföras med bolån som i slutet av december 2015 låg på i snitt knappt 1,5–2 procent. Nog är det i dagens extrema lågräntemiljö bra dumt att betala en onödigt dyr årsränta, som skatt på den vinst ni ändå måste skatta för, förr eller senare.

 

Fakta: Skatten på uppskovet är 30 procent av en schablonintäkt som är 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Det motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet eller 2,28 procent av den uppskjutna skatten. Eftersom skatten inte är avdragsgill, måste den divideras med 0,7 procent för att kunna jämföras med boräntor. Det ger en räntesats på cirka 3,25 procent. 

Källa: SEB

Fakta: Om uppskov. Man måste köpa ett dyrare boende än det boende man sålt för att få uppskov med reavinsten. Dessutom är maxbeloppet för uppskov 1 450 000 kronor, så viss del måste man alltid betala skatt på. 

Källa: Nordea