Vi ska skiljas och min man vill lösa ut mig ur huset. Hur ska vi veta vad det är värt?

FRÅGA Min man och jag ska skiljas. Hur gör vi ekonomiskt när min man vill bo kvar i vårt hus? Vi står för halva huset var. Hur ska vi räkna ut hur mycket han ska lösa ut mig med? Går vi efter marknadsvärdet? Allt är så svårt.

Eva

 

BIRGITTA  Ja, det är väl rimligt att han löser ut dig ur huset till halva marknadsvärdet. Vid vinstberäkningen ska du räkna ifrån den latenta reavinstskatten som ditt ex tar över om han löser ut dig ur huset. 

Vad som händer formellt är att han tar över hela fastigheten genom bodelning, inte genom försäljning. Kan ni inte samsas om husets marknadsvärde kan ni anlita två mäklare och på så sätt få fram ett medelvärde. Mäklarkostnaden ska då också dras av från lösensumman. 

Skattesatsen är 22 procent. Skatten beräknas på försäljningspriset, minus inköpspriset, lagfartskostnader och förbättringsutgifter. För att räkna ut den latenta skatten på ett korrekt sätt är det bra att läsa Skatteverkets broschyr om försäljning av småhus (SKV 379). 

Exempel:

Marknadsvärde: 4 milj kr.

Anskaffningskostnad inklusive ny-, till- och ombyggnad, förbättringskostnader, lagfart vid förvärv, pantbrevskostnad med mera: 2 milj kr.

Vinst: 2 milj kr.

Skatt: 22 % på 2 milj kr = 440 000 kr.

Nettovärde: 4 milj minus 440 000 kr
= 3 560 000 kr. Hälften, dvs 1 780 000 kr är den summa som maken ska lösas ut med.

I exemplet har ingen hänsyn tagits till ev tidigare uppskjuten kapitalvinstskatt.

Vidare kan man även räkna av för eventuell mäklarprovision på marknadsvärdet. Utlösenbeloppet ska ju inte vara mer (eller mindre) än om fastigheten sålts på öppna marknaden och alla skatter betalats.

Källa: Nordea Private Banking