Vilka basprodukter innehåller inte plast?

Jag har läst att vi spolar ut 40 ton mikroplast i Östersjön när vi använder duschtvålar och skrubbkrämer – årligen! Vilka basprodukter innehåller inte plast?               

Skärgårdsbo

 

NINNA Bästa sättet att se om det finns mikroplast i produkten är att granska innnehållsförteckningen. Står det poly-ethylene med förkortningen PE, eller polymetylmetakrylat som förkortas PMMA, innehåller produkten plastpartiklar.

Ett annat sätt är att välja Svanenmärkta eller ekocertifierade produkter. På naturskyddsforeningen.se finns en utförlig rapport om plastens miljöpåverkan.