Vilka papper behöver jag skriva innan vi flyttar ihop?

FRÅGA Min kille och jag har varit särbo i tre år och nu har vi bestämt oss för att han ska flytta in till mig. Jag äger fastigheten. Han har barn, men de bor inte med honom och de kommer och sover över obetydligt. Däremot har jag mina två barn på heltid. Hur mycket är skäligt att han ska betala till mig när det gäller hyra och mat? Mina omkostnader på huset ligger på 9 500 kr/månad. Behöver man skriva några papper när han flyttar in?

 

BIRGITTA Du måste säkerställa att din fastighet inte blir bedömd som samboegendom vid en separation. Den risken är påtaglig. Sambolagen är ett gungfly. Viktigt att veta är: När köpte du fastigheten? Är den köpt under tiden ni varit särbor? Med avsikt att ni ska bo där tillsammans? Om så är fallet kan den utgöra samboegendom. Och om den utgör samboegendom kan din kille ha rätt till hälften. Samma sak gäller lösöre/bohag som finns i bostaden. Har ni köpt det tillsammans? Du fattar. Du har mycket att reda ut i förväg. 

Det du ska göra, innan ni flyttar samman, är att anlita en skicklig familjerättsjurist och få hjälp att skriva ett samboavtal. Med ett sådant avtalar man bort sambo-lagens bodelningsregler. Det är ett sätt att skydda sin egendom vid en eventuell separation. Läs noga på hur sambolagen fungerar. För sambopar gäller helt andra regler än för gifta. 

Ni kan kolla med Skatteverket hur stor den marknadsmässiga hyran skulle vara om någon utomstående skulle hyra in sig i din bostad. En sådan opartisk beräkning kan utgöra en bra grund när ni räknar ut vad din kille ska betala i hyra. Era gemensamma hushållskostnader tillkommer förstås att dela på. Vad han emellertid inte ska behöva betala för är dina fasta kostnader för din fastighet, typ ränta och amortering, inte heller för investeringar eller renoveringar i fastigheten. Skälet är att han inte har någon äganderätt i din bostad. OBS! Detta gäller om ni skrivit samboavtal, annars kan alltså halva din fastighet tillfalla honom, även om han inte lagt in
ett öre.  

Om ni har ett samboavtal gäller följande: Värdetillväxten på fastigheten tillfaller dig, inte honom. Men vill han ändå lägga pengar i en renovering kan ni reglera det i ett skuldebrev. Man ska ha papper på allt. Det förenklar livet om båda parter har klart för sig vad som är mitt och ditt och vilka skyldigheter man har, eller inte har, gentemot varandra som sambor.

Som exempelvis att sambor inte ärver varandra. För det krävs testamente. Och att särkullbarn, det vill säga dina barn, ärver dig direkt vid din bortgång. En annan viktig sak är att alltid framtidsspara på ett eget konto i eget namn. Ett sådant konto är en trygghetsfaktor och ingår inte i en bodelning enligt sambolagen.

Det finns en utmärkt handledning om privatekonomi på sajten konsumenternas.se Sök på: Koll på Pengarna. I denna broschyr, som man också kan ladda ner på sin egen dator som pdf-fil, finns många bra exempel på vad olika sorters hushåll kostar per person; typ man/kvinna, pojke/flicka, ung/äldre, barnfamilj, singelhushåll, bo-kvar-hemma etc.

Denna skrift ger bra vägledning om man exempelvis ska beräkna hur man kan fördela hushållskostnader. 

Så fördelar du kostnaderna som sambo

• Räkna ut boendekostnad i form av en hyra och hushållskostnader.

• Bestäm hur mycket var och en ska bidra till de gemensamma hushållskostnaderna inklusive boendekostnaderna. 

• Ett sätt är att bidra proportionellt utifrån sin inkomst. Säg att A står för 45 procent och B står för 55 procent av de gemensamma inkomsterna efter skatt. Då ska A bidra med 45 procent och B med 55 procent till de gemensamma hushållsutgifterna. 

Exempel: A tjänar 15 000 kr och B tjänar 18 000 kr efter skatt. Tillsammans tjänar de 33 000 kr, varav A står för 45 procent av inkomsterna.
Om de gemensamma hushållsutgifterna är 20 000 kr ska
A bidra med 9 000 kr (45 procent) och
B med 11 000 kr (55 procent). 

• De pengar som blir över – efter att var och en har bidragit till det gemensamma hushållet – kan ses som vars och ens egen pott som var och en bestämmer över på egen hand. Det brukar minska risken för konflikter. 

• Om inkomstskillnaderna är mycket stora kan man pröva ett annat upplägg: Var och en får en lika stor egen pott för egen del att förfoga över. Resten går till den gemensamma potten. Det innebär visserligen att den som har störst inkomst betalar mycket mer till det gemensamma. Men å andra sidan har de lika mycket pengar vardera att förfoga över.

FRÅGA Hej. Jag undrar hur man ska räkna ut ”hyran” när vi bor i en lägenhet som finns i ett hyreshus som min sambo äger. Han betalar förmånsvärde på den (alltså ingen hyra), tillkommer gör hushållsel. Förmånsvärdet är 5 019 kr/mån. Frågan är vad är rimligt att jag betalar?

”Samba” 

 

Birgitta Svaret på din fråga får du bäst i samråd med din sambo. Jag gissar att han redan har läget helt klart för sig. Det är inte svårt att räkna ut. Den bostadsförmån som din sambo betalar via sin skattsedel är beräknad på marknadsvärdet. Schablonvärdena varierar beroende på bostadsort och bostadens värde-år. I din sambos fall är marknadshyran satt till 5 019 kr/mån av Skatteverket. Den förmånen påverkar din sambos skatt konkret i kronor och ören i hans deklaration. 5 019 kr/mån ligger alltså i linje med vad din sambo skulle få om han hyrde ut lägenheten till en utomstående. 

5 019 kronor i månaden är därmed den faktiska hyra som ni kan välja att fördela 50/50, eller i förhållande till era respektive inkomster. Typ tjänar han 30 och du 20 kan ni fördela hyran 30/20 osv. Även elkostnaden får ni komma överens om hur den ska fördelas. 

Under alla omständigheter måste ni vänja er vid att tala gemensam ekonomi med varandra i vardagen. Låt inte kärlek och ekonomisk klokskap stå i ett motsatsförhållande.

Är du intresserad av hur beräkningen av förmånsbeskattning görs kan du gå in på Skatteverkets länk om förmån av bostad. 

Kom ihåg: En sambo har enligt sambolagen inget ansvar att försörja sin fattigare partner, vilket man har enligt äktenskapsbalken. Som sambor ansvarar var och en för sin egen privata ekonomi. Det enda som kan bli föremål för delning vid en separation i ett samboskap är den bostad man införskaffat tillsammans för gemensamt boende – oavsett för vems pengar. Samma sak gäller bohag för gemensamt bruk. Vill man dokumentera vad som är mitt och ditt och avtala bort sambolagens bodelningsregler ska man skriva ett samboavtal. Det gäller att fixa det juridiskt formella medan man är god vän med varandra. Det underlättar om man blir ovänner …

Anlita en familjerättsjurist som förklarar för er vad som gäller, med eller utan samboavtal. Man kan inte vara för noga när det gäller ekonomiska transaktioner inom ett samboskap. Nåväl. För den delen. Även inom äktenskapet. För när människor blir ovänner i en separation dyker ofta bockhoven upp.

Fler sambo-tips 

Starta eget sparande på eget konto i ditt eget namn. Ett eget konto ingår inte i en sambo-bodelning.

Spara kvitton på allt du köper för egna pengar och ha ditt namn på kvittot. 

Vem står till exempel som ägare till bilen? Jo, den som skrev på köpekontraktet. Och så vidare …

… Minns så väl en gång när en sambo stack med sin partners häst, som hon betalat, men som han hämtat och betalat för med hennes kontanter, vilket innebar att det var han som fick kvittensen vid hämtningen. Ett kvitto med hans namnteckning, som han senare i en bodelningsprocess använde mot sin exsambo som bevis för att det var han, inte hon, som köpt hästen. 

• Du ska inte lägga dina pengar i renovering/investering i din sambos fastighet. De pengarna får du inte igen vid en separation, såvida ni inte har skrivit en skuldförbindelse. 

Källa: Familjeekonomen Bodil Hallin/Ikano Bank.