Korsordssvar

Här kan du skicka in din korsordslösning. Använd formulären nedan (ett för nr 13 till och med den 25 september, och ett för nr 14 till och med den 6 oktober).
I potten finns 5 x 2 biobiljetter.

• Skriv in orden från korsordets gula fält.
• Ange vilket nummer av tidningen som din korsordslösning avser.
• Fyll i namn och adress och skicka in.

Om du hellre vill skicka hela tidningssidan, sänd den till:

M-magasin
109 73 Stockholm