Den goda döden – finns den?

Det är självklart att få  hjälp att födas. Varför är det inte lika självklart att få hjälp att dö?

Svenska specialistsjuksköterskan Anita Lanz är sedan tio år verksam vid ett sjukhus i Schweiz där hon har hon skapat ett mänskligt, värdigt och andligt sätt att ta hand om döende. På kliniken har hon hjälpt över tusen cancersjuka människor att dö en naturlig död.  

– Att dö är faktiskt inte så farligt, som hon säger. Det är själen jag försöker möta och befria. Men det är förstås bara möjligt om det finns ett absolut förtroende mellan mig och den döende.

I nya boken Jag vill dö med en ängel vid min sida, skriven tillsammans med frilansjournalisten Catarina Baldo Zagadou, berättar hon om sina möte med döende.

Tävla om boken t o m den 26 september 2011.

Hur kommer det sig att det har blivit allt vanligare att döende människor förses med dropp med sömnmedel i livets slutskede? Hur många som har hand om döende ägnar sig överhuvudtaget åt att ta sig tid att reflektera över sin egen, högst personliga livsmening? Hur påverkar deras egen dödsskräck – och rädslan för att bli anklagad för att ha gjort något fel?