Förhandsvisning Lilla Spöket Laban

Siv Sandgren med lilla Luna-Linn Caffa

Marie Swanström med sin Jacob

Ann-Katrin Holstein med lille Viggo

Thomas, Svante, Cecilia och Amelie Edström

Jacob, David och Catrin Törner