Hallå läsare! Vad vill ni läsa om på hälsosidorna?

Alldeles strax startar ett nytt år. Med nya hälsoambitioner, kanske att tagga ner eller varför inte tvärtom, lägga i femmans växel.

I M-magasin skriver vi mycket om hälsa eftersom intresset för våra kroppars välbefinnande ökar med åren. Inte så konstigt, för hälsan blir alltmer viktig. Vi vill ju göra så mycket när vi så småningom får mer tid. Då ska ju kroppen och skallen gärna vara lite alert.

Jag skulle bli glad om ni ville höra av er till oss, adress: redaktion@m-magasin.se och kommentera vad ni tycker är bra respektive dåligt på våra Kroppskloksidor. Vad ni vill ha mer av och vad ni tycker att vi kan dämpa.

Amelia Adamo