Här finns hela programmet på Galabåten!

Här finns programmet för dig som följer med på Galabåten (och för dig som skyndar dig på att boka!).

Tryck på det lilla plusset i bildens övre högra hörn så förstoras bilden och blir lättare att läsa!

Programmet finns i två versioner (med samma innehåll – bara olika tider). Vid incheckningen får du och ditt sällskap veta vilken av grupperna ni tillhör.