Kvinnor bör se över sin pension

Kvinnor har generellt sätt lägre pension än män och borde därför se över den. Nu lanseras en ny hemsida där du med tjänstepension kan ställa banker och försäkringsbolag mot varandra för att sedan själv avgöra vilket som är bäst.

ITP-kampen är en ny hemsida som har startas för att kunna få en överblick av sin pension. Man kan för första gången ställa banker och bolag mot varandra för att få en klar bild vad alla erbjuder. Eftersom att kvinnor generellt har lägre lön och sedan pension än män så är det också viktigt att man ser över hur pengarna ska placeras.
    – Vi är stolta över att presentera ITP-kampen, som är tänkt att fungera lite som tjänstepensionsbranschens svar på Pricerunner. Vi hoppas att många kommer att upptäcka sajten och engagera sig mer i hur den egna tjänstepensionen förvaltas. För den som är aktiv finns stora möjligheter att öka värdet av den framtida pensionen, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.  

Läs mer:  www.itpkampen.se

Av Sofia Lindblom