M:s Birgitta Piper fick årets BRA-pris av Fredrika Bremerförbundet

M:s ekonomiexpert Birgitta Piper har fått Fredrika Bremerförbundets BRA-pris 2012 ”för sitt rättframma sätt att informera och vägleda kvinnor om de juridiska och ekonomiska fallgropar som vi kvinnor, av olika orsaker, lätt hamnar i.”

Den fortsatta motiveringen lyder:

”Hennes uppriktiga, på gränsen till brutala, ärlighet bidrar också i högsta grad till att medvetandegöra oss om våra egna traditionella tankemönster. Därigenom uppnås en nästintill momentan attitydförändring och hennes välavvägda svar utgår alltid ifrån ett grundmurat jämställdhetsperspektiv.”

Tidigare mottagare av BRA-priset är bland andra:
Carin Götlund, polischef
Leif Johansson och Louise Ekström, Volvo
Folksams kampanj Spela roll

Här finns Birgitta Pipers frågesida