M:s Etiopienartiklar har gått till final!

En krona per sålt nummer av M-magasin går till Unicef och Etiopiens barn. Amela Adamo, Lena Tallberg och fotografen Håkan Elofsson har besökt landet två gånger, vilket M-läsarna kunnat följa i en artilekserie.
Artikelserien har nominerats till Wendelapriset, och nu gått vidare till final tillsammans med sex andra bidrag.

Här finns alla reportagen från Etiopien.

Wendelapriset 2009 kan tilldelas skribenter till ett socialreportage som publicerats på svenska under 2008 och delas ut av föreningen Wendelas Vänner. Priset delas ut den 13 september i Wendela Hemmes hus i Södertälje.