I M nr 8/2018 har vi vikt några sidor åt Mors dag. Vi har träffat några mappiesar och deras mappiemammor, kvinnor som har den otroliga förmånen att ha kvar sin mamma – länge. Så fina berättelser om trygghet och tillit som känns varmt och fint att läsa. ”Det är inget drama och inga konflikter” sa reporter Maria lite urskuldande när hon lämnade jobbet.

Men kanske behöver vi vila lite i det som är bra nog, svarade jag, efter att ha läst intervjuerna.

Så här kan du bidra!

Bli månadsgivare
Blir du månadsgivare via autogiro blir de administrativa kostnaderna mindre och mer pengar når forskningen. Du får tidningen Forskning för hälsa 4 gånger om året, nyhetsbrev och ett tackdiplom.

Starta en egen insamling
Om du startar en egen digital insamling förs gåvorna direkt över till Hjärt-Lungfonden. Kanske vill du göra en insamling för att hedra någons minne, anordna en konsert eller göra en vandring som intresserade kan stödja med bidrag. Några som gjort det är nyårsbadarna i Hälsingland som samlade in pengar till stöd för forskningen.
I skrivande stund pågår totalt 372 insamlingar, som tillsammans fått in 3,5 miljoner kronor.

Testamentera
Genom att testamentera pengar till Hjärt-Lungfonden kan din omtanke leva vidare och komma många till del i framtiden. Gåvan kan bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål. Hjärt-Lungfonden kan bistå med juristhjälp.

Värme och tillit kan nog gå i arv, strömma mellan generationerna, tillåtelsen i att få vara precis den man är, att duga och att räcka till.

Även vår hälsa går i arv. Våra gener bestämmer mer än vad vi kanske tänker på, kring hur vi åldras.

Detta gäller i allra högsta grad hjärtat som bultar i vårt bröst. Hjärthälsan är något som kan gå som ett rött band genom generationer. Det känner Ewa Persson till. Hennes mamma fick en pacemaker inopererad redan i slutet av 60-talet. Och för några år sedan drabbades Ewa själv av en
stroke. Läs mer om Ewa och hennes – och hennes mammas – hjärta och tankarna kring ärftlighet på sidan 102.

För att vi ska vara mer trovärdiga och kunniga inom ett område som exploderar, så är vi otroligt glada över vårt samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Och så här kommer hjälpen till nytta

Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv.

• Den som drabbas av hjärtsjukdom idag, lever i genomsnitt 12–15 år längre än för bara trettio år sedan.

• Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället.

• Hjärt-Lungfonden delar ut pengar till hjärt-lungforskning som leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil.

Läs mer på www.hjartlungfonden.se

Dels genom artiklar där M-magasin får förtur till nyheter, rön och ny forskning. Och dessutom tillgång till experter och forskare.

När jag först kom i kontakt med Hjärt-Lungfonden trodde jag (som många andra) att det var våra skattepengar som finansierade all forskning. Men det stämmer inte alls. Tvärtom är fonden beroende av bidrag och gåvor. Och kring det kan vi faktiskt hjälpas åt.

Mors dag är bara en anledning att ge ett bidrag till forskningen om kvinnohjärtan, här intill läser du mer om hur du gör om du vill hjälpa till!