Rogestam 500px
Christina Rogestam, Årets Maktmappie 2017 och tidigare förbundsordförande för SPF – Seniorerna, ger sig som 74-åring in i politiken igen.

Varför? Jo, hon är upprörd över det ökande antalet fattigpensionärer i Sverige.

Läs också:
Vi frågade partierna: Vad vill ni göra för alla kvinnor med låg pension?

Många kvinnor i lågbetalda yrken får en chock när de får sitt pensionsbesked. Hur blev det så?

– När de kom ut i arbetslivet hade vi ett annat pensionssystem, ATP. Då gällde det att ha 30 års yrkesliv för att få full pension, där beloppet beräknades på de 15 bästa åren. Då var det inte så konstigt att man var hemma med barn några år och sedan jobbade deltid. Barntillsyn kanske inte ens fanns. Problemet uppstod för att systemet ändrades, kanske när man var i 55-årsåldern, och plötsligt blev det livsinkomsten under 40 år som skulle ligga till grund för pensionen. Det är klart att det slår radikalt och kommer fortsätta att slå hårt för dem som går i pension 10–15 år framåt.

För en del är det så illa att de kan ha slitit hela livet och ändå får en pension som om de inte jobbat alls. Hur kan det bli så orättvist?

– Garantipension är ett grundskydd, men idag kan respektavståndet mellan garantipension och inkomstpension vara så litet som ett par hundra kronor. Det är förstås inte bra, och så ska det inte vara – det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Även om det inte finns någon quick fix för detta så måste vi få till det. Annars kommer tilltron till systemet försvinna.

Vad ska kvinnor som blir fattigpensionärer göra av sin vrede?

– Jag har stor förståelse för den vreden, särskilt när man vaggats in i tron på ett fungerande system och sen får ett besked som säger något helt annat. Enskilda borde kräva av politiker att de tar tag i frågan och för ut den till en allmän diskussion.

En del röstar på SD i bitterhet över just pensionsfrågorna. Vad vill du säga till dem?

– Att det inte lönar sig då SD kommer ha litet, om något inflytande över en så stor fråga.

Och nu går du in i politiken igen. Varför?

– Jag hade inte tänkt återvända till politiken utan i stället ta det lite lugnt, men genom arbetet i SPF Seniorerna fick jag upp ögonen för vilken situation en så stor grupp kvinnor lever i och då tänkte jag om. Det är ovärdigt det svenska samhället! Vi kan inte ha det så här!

– Nu finns en pensionsgrupp i riksdagen med en representant från varje parti under ledning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, men det är en sluten grupp. Jag tycker att vi ska lyfta ut frågan om dagens och morgondagens pensionssystem i hela riksdagen, i hela samhället och få till en ordentlig diskussion: Hur blev det så här? Vad kan vi göra? Nu och på längre sikt? Det behövs, för vad händer om vi inte vågar diskutera äldres ekonomiska situation? Misstron mot politiker sprider sig.

Varför just Centerpartiet?

– Jag satt i riksdagen för Centerpartiet 1973–1982 och håller fast vid samma parti. Jag är född och uppvuxen på landet och tilltalas av Centerpartiets politik som står för ansvarstagande och förvaltande, att vi ska lämna över samhället något bättre än när vi tog över det. Det naturnära tilltalar mig mest, jag tillhör inte Stureplanscentern direkt. Nu står jag som tvåa på Västra Götalands norra riksdagslista.

Fotnot: En längre intervju med Christina Rogestam finns i vår specialtidning om pension som finns i butik 27 september.