Du tycker att ditt minne sviker dig. Och det blir bara värre och värre. Då är det dags att utreda!

Läs hela vår minnes-special i nr 16/2018.
• Så förändras ditt minne med åldern
• 7 frisk-faktorer och 6 risk-faktorer
• 25 000 blir sjuka per år
• Forskningen ger nya svar
• Utvidgad minnesutredning – så går den till
• Får man skratta åt allt roligt?
• Goda råd till dig som möter en demenssjuk

Basal minnesutredning på vårdcentralen, 6 steg:

1. Samtal
(30–60 min)
Det första besöket inleds med ett samtal för att den behandlande läkaren ska få en samlad bild av patientens svårigheter och inställning till dem.

– Det är bra om en anhörig är med vid det här besöket, dels för att läkaren får problemen beskrivna från två håll, dels för att patienten inte alltid har egen insikt, säger Marie Rydén, läkare på kognitiva avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

2. MMSE
Mini Mental State Examination
(ca 15 minuter)
Vid besöket hos husläkaren får patienten också göra minnestestet MMSE. Det är ett av världens mest använda kognitiva undersökningsinstrument vid demenssjukdomar och består av 20 frågor inom 11 områden, som tid, rum, minne och språk.

Nästa steg: Utvidgad minnesundersökning 

mionnestest-2

Foto: WWW.PETERJOENSSON.SE

Minnestestet The Montreal Cognitive Assessment är mer detaljerat än minnestestet som gjordes på vårdcentralen. På så sätt kan en demenssjukdom upptäckas tidigare.

MoCa (10–15 min)
The Montreal Cognitive Assessment
Det här minnestestet är uppbyggt på samma sätt som det som gjordes på vårdcentralen.
– Men eftersom det är mer detaljerat än ett MMSE–test kan en demenssjukdom upptäckas på ett tidigare stadium, säger Marie Rydén.

Läkaren ställer frågor, bland annat om var patienten befinner sig just nu och hur mycket klockan är. Hen får också räkna baklänges från 100 och uppmanas att upprepa tre ord, till exempel brun, skjorta, ärlig.

I det här momentet ingår också ett klock-test, där patienten får rita en cirkel och ange olika klockslag.

– För att undvika stress är det viktigt att testet utförs i en lugn miljö. När det är färdigt brukar det finnas klara tecken på om det finns en demenssjukdom, säger Marie Rydén.

3. Kroppsundersökning

För att utesluta andra sjukdomar som kan påverka minnet undersöks även hjärta, lungor, blodtryck och puls.

– En lungsjukdom eller låg puls kan minska syresättningen av hjärnan och ge samma typ av minnesnedsättning som vid demens, säger Marie Rydén.

4. Blodprov

Ett enkelt blodprov kan visa att patientens symtom inte alls har med demens att göra.

– Anemi (blodbrist eller minskad syreupptagningsförmåga) orsakar trötthet och håglöshet, lågt eller högt blodsocker, liksom sjukdomar i sköldkörteln kan leda till förvirringstillstånd, säger Marie Rydén.

5. Datortomografi eller magnetkamera-undersökning

Efter undersökningarna på vårdcentralen får patienten en remiss till datortomografi eller magnetkameraundersökning, som ger en mycket detaljerad bild av hjärnan och eventuella förändringar.

Vid undersökningen ligger patienten på en brits som förs genom en stor, öppning i datortomografen/magnettunneln.

En skiktröntgen tar 10–15 minuter, en magnetkameraundersökning 30–45 minuter. Efter undersökningen kan patienten lämna avdelningen direkt.

minnestest_3

Foto: Peter Jönsson

Även ryggvätskeprov ingår i den utvidgade minnesutredningen. Provet kan visa på plackbildning och hjärncellssönderfall, som är specifika demensmarkörer. Och läkaren Marie Rydén lugnar; provet gör inte ont.

6. Diagnos och samtal

När husläkaren, efter en till tre månader, har alla resultat på sitt bord, är det dags att ställa diagnos och kalla patienten till ett avslutningssamtal. Också vid det samtalet är det bra om en anhörig är med.

Läkaren svarar på frågor och berättar om sjukdomen, symtom och behandling. Eftersom sjukdomsförloppet är individuellt, är det omöjligt att ge en säker prognos i det enskilda fallet.

Både patient och anhörig bör erbjudas kuratorskontakt och stödsamtal.

– Ibland händer det att patienten är övertygad om att det är något som inte stämmer, fast undersökningen varken visar på demens, eller någon annan sjukdom med liknande symtom. I sådana fall är det min absoluta uppfattning att personen ska utredas vidare på en minnesmottagning, säger Marie Rydén.